Aitamise andmebaas

Kose Gümnaasiumi tugikeskus püüdis kaardistada kõik lastega seotud probleemid ja alustada nendele lahenduste leidmist – nii, et oleksid olemas probleemide tunnused, põhjused, kui abistamise võimalused. Rõhk ei ole defineerimisel vaid nende märkide kirjeldamisel, mida iga täiskasvanu peaks tähele panema. Antud andmebaas ongi loodud selleks, et lapsevanemad, õpetajad saaksid lapsi aidata.

Leia meid Facebookis