Hoolekogu

Kose Gümnaasiumi hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

HOOLEKOGU TEGEVUSE PLANEERIMINE

Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:

  1. tegevuse eesmärgid;
  2. tegevuse sisu (temaatika);
  3. ülesannete täitmise tähtaeg.

ARUANDLUS

Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

 

Hoolekogu liikmete nimekiri:

1. AVE OJA – gümnaasiumi õpetajate esindaja;
2. MARJU PÄRN – põhikooli õpetajate esindaja;
3. MIMI KRUUSING  -põhikooli õpilaste esindaja (9.A klass);
4. DOROTHY HARRIET PURRE – gümnaasiumi õpilaste esindaja (11. klass);
5. KIRLI SAKS – põhikooli lastevanemate esindaja (1.B ja 3.B kl lapsevanem),
6. TIIT TIKERPE – kooli toetava organisatsiooni esindaja: OÜ Renaks, põhikooli lastevanemate esindaja (4.B ja 6.A kl lapsevanem)
7. EVELI VALG-RASK – põhikooli lastevanemate esindaja (5.B ja 7.A kl lapsevanem);
8. OLEG TŠUBAROV – põhikooli lastevanemate esindaja (4.B kl lapsevanem),
9. EVA VAHTER – gümnaasiumi lastevanemate esindaja (12.kl lapsevanem);
10. REIN HORDO – gümnaasiumi lastevanemate esindaja (11.kl lapsevanem);
11. HELERI VAHEMÄE –  põhikooli lastevanemate esindaja (1.C ja 7.B lapsevanem);
12. SVEN ANDRESEN – volikogu esindaja;
13. TIMO NIKITIN – vilistlaste esindaja.

Protokoll 14.10.2016

Protokoll 02.06.2016

Protokoll 03.05.2016

Protokoll 29.03.2016

Protokoll 18.03.2016

Protokoll 17.02.2016

Protokoll 25.08.15

Protokoll 11.03.15

Protokoll 25.11.14

e-post: hoolekogu[at]kose.edu.ee

Leia meid Facebookis