Sirje Hanikat
Sirje HanikatÕppealajuhataja
Õppe- ja kasvatustöö korraldus algkoolis (1.-6.klass) ja tugikeskuse juhtimine.
Õppealajuhataja kannab hoolt selle eest, et kooli õppekava on kooskõlas riikliku õppekava
ja kooli arengukavaga ning koolis on õppetöö korraldatud tulemuslikult.
Martin Medar
Martin MedarDirektor
Koolijuht juhib kooli õppe- ja kasvatustegevust ning majandus ja finantstegevust.
Heli Mölder
Heli Mölder Õppealajuhataja
Õppetöö korraldamine põhikoolis ja gümnaasiumis (7.-12. klass) ning õppekava arendamine.
Õppealajuhataja kannab hoolt selle eest, et kooli õppekava on kooskõlas riikliku õppekava
ja kooli arengukavaga ning koolis on õppetöö korraldatud tulemuslikult.