Maskotikonkursi eesmärk on leida meie koolile sobiv maskott, kes võtaks osa kooli üritustest, esindaks meie kooli erinevatel võistlustel ning levitaks ka muul ajal õpilaste ja õpetajate seas positiivsust. Osavõtutingimusi on kolm:

  1. Maskott peaks sümboliseerima meie kooli väärtusi: näiteks meie avatud keskkonda, head suhtumist õppetöösse, alati positiivset meeleolu, heatahtlikust, entusiasmi, puhtust ja tarkusearmastust (kasuta ka enda vaateid meie kooli kohta!).
  1. Maskotil ei tohi olla ühtegi võõrast logo ega märki. Küll aga võib soovi korral kasutada kooli enda logo.
  1. Maskott peab olema reaalselt valmistatav. Võidutööst tehakse hiljem kostüüm.

Võistlustöid on võimalik esitada kas kunstiõpetuse tunnis tehtud joonistusena või saata oma loodud maskoti kavand PDF või JPEG failina aadressile maskoti.konkurss@gmail.com. Kavand võib ollavalmistatud mõne arvutiprogrammiga, joonistatud või muul moel loodud.
Koos kavandiga tuleb esitada:

  • autori nimi ja klass
  • maskoti nimi
  • lühike selgitus, miks just sinu loodud maskott sobiks kõige paremini esindama Kose Gümnaasiumit
  • Soovitatav oleks ka lisada millisest materjalist võiks olla maskott valmistatud ja milliseid detaile sellel olema peaks.

Kavandite tähtaeg: 24. aprill 2017 kell 17:00.

Kõik laekunud kavandid jõuavad kõigepealt žürii ette. Zürii hääletus toimub punktide alusel. Punkte on võimalik saada hästi tingimusi järgides ja stiili, originaalsuse, kooliga sidususe ning ka nime eest. Zürii hääletuselt jõuavad parimad tööd Facebooki avalikule rahvahääletusele, kus enim meeldimisi ja jagamisi kogunud kavand võidab!

Võidutöö autorile on kool välja pannud kinkekaardi Atlantis H2O Aquaparki ning väärilised auhinnad on ka teisele ja kolmandale kohale!

Soovime kõigile edu ja jääme teie kavandeid ootama!