Riigieksamid:

  • eesti keel                        24.04.2017
  • inglise keel                     2.-9.05.2017
  • matemaatika                   12.05.2017

Ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • eesti keel                       1.06.2017
  • matemaatika                 7.06.2017
  • valikeksam*                  13.06.2017

*bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajaloo, ühiskonnaõpetuse või kirjalik osa inglise, prantsuse, saksa või vene keeles