Riigieksamid:

  • eesti keel                       24.04.2017
  • inglise keel                     2.-9.05.2017
  • matemaatika                   12.05.2017
  • koolieksam ühiskonnaõpetuses ja füüsikas 8.06.2017
  • koolieksam geograafias 9.06.2017

Ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • eesti keel                       1.06.2017
  • matemaatika                 7.06.2017
  • valikeksam* kell 10.00                 13.06.2017
  • põhikooli inglise keele suuline eksam 14.06.2017

*bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajaloo, ühiskonnaõpetuse või kirjalik osa inglise, prantsuse, saksa või vene keeles

Leia meid Facebookis