Riiklikud tasemetööd Toimumise aeg
3. klassi tasemetöö eesti või vene õppekeelega koolides vene keeles 10.05.2017
3. klassi tasemetöö matemaatikas 16.05.2017
6. klassi tasemetöö eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena 3.05.2017
6. klassi tasemetöö matemaatikas 9.05.2017
6. klassi tasemetöö kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses või vene õppekeelega koolide puhul vene keeles 18.05.2017

Leia meid Facebookis