Loading...

Harmi õpipaik

Harmi õpipaik

Harmi õpipaik on Kose Gümnaasiumi koosseisus olev kool, mis püüab kujundada kogukonna ja loodusõppe mõisakooli (loodusõppekeskuse), mille märksõnadeks on projektiõpe ja loodusõpe.

Huviringid

Huviringid

Põnevad huviringid- avasta uued hobid!
Uuri lähemalt!

Õpetajad

Kose Gümnaasiumi Õpetajad

Vaata lähemalt

Õpilasesindus

Õpilasesindus

Vaata lähemalt
1408, 2017

Ettevõttlikkuse ja ettevõtlussuuna arendamine

Meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ toetuse taotlus on rahuldatud ning Kose Gümnaasium on saanud struktuuritoetuse „Kose Gümnaasiumi ettevõtlussuuna avamine“.

Projekti eesmärk on tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust. Projekti toetatav tegevus on kooliväliste partnerite kaasamine ettevõtlusõppe läbiviimisesse, ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvad tegevused ning väljaspool kooli ettevõtlusõppe läbiviimist toetavad tegevused.

1408, 2017

Kose Gümnaasiumi õpilaste õuesõppepäevad 2017/2018

Suve jooksul sai Kose Gümnaasium uueks õppeaastaks häid uudiseid. SA Keskonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada meie kooli projketi “Kose Gümnaasiumi õpilaste õuesõppepäevad 2017-2018”. Projekti eesmärk on, et Kose Gümnaasiumi 1.-12.klassikomplektid läbivad 2017/2018 õppeaastal ühe õuesõppepäeva. Projekti raames saab iga klass osaleda ühes MTÜ Loodusmaa õuesõppeprogrammis, mis on kooskõlas just selle klassi õppekava poolt seatud eesmärkidega. Kavas on õuesõppeprogrammid “Salasilmad võlumetsas” 1.klassidele, “Avastades meeli” 2.-4.klassidele, “Elu rabas” 5.-7.klassidele, “Jääaeg” 8.-9.klassidele, “Praktilised oskused looduses” 10.-12.klassidele.. Täpsemad klasside õuesõppepäevade kuupäevad selguvad uuel õppeaastal.

Leia meid Facebookis

0
Õpetajat
0
Õpilast
0
Aastat
0
Lõpetanud lendu