KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursi alljärgnevatele ametikohtadele:

 

1)      eripedagoog 0,5 ametikohta, tähtajatu tööleping;

2)      koolipsühholoog 0,75 ametikohta, tähtajatu tööleping;

3)      huvijuht 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

4)      väikeklassi õpetaja 0,8 ametikohta, tähtajaline tööleping.

 

Nõutakse:

  1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;
  2. Kehtivat tervisetõendit.

 

Tööleasumise aeg esimesel võimalusel.

 

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 20. veebruariks 2017 aadressil Pikk 12 Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee või CV Online vahendusel.