KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

1)      psühholoog 0,5 ametikohta, tähtajatu tööleping;

2)      eripedagoog 0,5 ametikohta, tähtajatu tööleping:

3)      logopeed 0,25 ametikohta, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:

  1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“§ 3;
  2. Kehtivat tervisetõendit.

 Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 30. septembriks 2017 aadressil Pikk 12  Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee või CV Keskuse vahendusel.