Kose Gümnaasium kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

1) algklasside väikeklassi õpetaja 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

2) eripedagoog/väikeklassi õpetaja 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

3) tugiisik algklassidele 2,0 ametikohta, tähtajaline 1 õppeaasta;

4) klassiõpetaja Harmi õppepaika 3,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

5) põhikooli loodusainete õpetaja (bioloogia, füüsika, loodusõpetus) 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

6) põhikooli ja gümnaasiumi inglise keele õpetaja 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

7) põhikooli ja gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja osalise koormusega 9 tundi nädalas, tähtajatu tööleping;

8) põhikooli ja gümnaasiumi vene keele õpetaja 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

9) logopeed 0,25 ametikohta, tähtajatu tööleping;

10) klassiõpetaja
1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

11) kehalise kasvatuse õpetaja 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

12) gümnaasiumi ajaloo õpetaja osalise koormusega 10 tundi nödalas,tähtajatu tööleping;

13) gümnaasiumiosa õppealajuhataja 1.0 ametikohta, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:
1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“§ 3;
2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 22.08.2017

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 27. juuniks 2017 aadressil Pikk 12 Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee või CV Keskuse vahendusel.