Koolivormi tellimine

Koolivormi on võimalik tellida E-TELLIMISKESKKONNAS

2016/2017.õa tellimisperioodid:

Tellimisperiood 27.04 - 20.06, tellimused saate kätte koolist alates 29.08.

Tellimisperiood 01.09 - 04.10 tellimused saate kätte koolist alates 03.12.

Koolivormi tellimisega seotud küsimused ja võimalikud erisoovid esitada aadressil info@norrison.ee

Kose Gümnaasiumi koolivormi elemendid.

Elementide mõõdutabel.

bussigraafik 03.06.2016

Seoses viimase koolipäevaga on bussiliinides muudatused!

  • K 1 - Kose - Kose-Uuemõisa - Kell 10:40, 13.10
  • K 1 - Kose - Kose-Uuemõisa - Oru - Kell 11:34
  • K 2 - Kose - Ravila - Vardja - Palvere - Kell 12:05
  • K 4 – Kose – Viskla - Kell 12:30
  • K 5 - Kose – Kose-Risti – Habaja – Kirivalla – Kanavere - Oru - Kell 13:15
  • K 1 - Kose - Kose-Uuemõisa – Sepa – Oru – Tuhala – Otiveski - Kell 14:05

Ei välju:

  • K-2 Kose-Ravila-Vardja- Palvere ei välju 14.55
  • K-4 Kose-Viskla ei välju 13.10, 15.20
  • K-5 Kose-Habaja-Oru ei välju 13.55

Kuidas valmistuda lõpupidudeks ja suvehooajaks?

Teili Piiskoppel, Politsei- ja Piirivalveamet
Karin Streimann, Tervise Arengu Instituut

Eestis viiakse regulaarselt läbi noorte sõltuvusainete tarvitamise harjumuste uuringuid, mis peegeldavad noorte käitumist erinevatel ajahetkedel. Viimasest, 2014.a. kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust selgus, et 11-15-aastaste osakaal, kes ei suitseta ja ei tarvita alkoholi, on võrreldes 2010. aastaga mõnevõrra suurenenud. Sarnast trendi on näha ka mujal Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Eesti noored on aga võrdluses teiste riikidega endiselt esimeste hulgas varajase suitsu proovimise ning varajase purju joomise poolest, ka kanepit proovinud noorte osakaal on Eestis kõrge. Seetõttu tahaksime seoses algava kooli lõpupidude- ja suvehooajaga meelde tuletada, kuidas saame ühiselt laste tervist ja heaolu parimal viisil toetada.

(Artikkel jätkub klõpsates pealkirjal)

Lauluring ja rahvatantsijad Soomes

 20.mail käisime lauluringi laste ning teiste klasside rahvatantsijatega Helsingis esinemisreisil. Hommikul bussi peale minnes oli üpris külm, aga kõigil oli meel rõõmus. Kui me jõudsime laeva peale, istusime kohe rootsi lauda. Eesti saatkonnas võeti meid väga hästi vastu – pakuti juua ja küpsist. Laulsime seal ka mõned laulud. Peale seda läksime Rajamäe kooli. Seal me laulsime ja tantsisime. Publiku hulgas oli ka Soili Perkiö, kelle juurde me pärast läksime. Tema juures oli väga tore, sest seal oli väga palju pille.

Käisime ka Helsingi Linnamuuseumi lastelinnakus, kus oli väga palju vanu mänguasju. Selles muuseumis võis näha, kuidas vanasti kõik välja nägi ja kuidas koolis õpiti. Ka vanaaja riideid sai endale selga proovida.

Viimasena külastasime Helsingi toomkirikut, kus laulsime vaikselt kaks laulu. Kui laevaga tagasi sõitsime, siis sõime ja läksime poodi. Laevas paljud inimesed lihtsalt magasid.

Aitäh õp Heli Sepale reisi korraldamise eest! Loodame, et selliseid reise korraldatakse meile teinekodki!

Marta Saan, Kose Gümnaasiumi 3.a klass

Kose Gümnaasiumi Vilistlaskogu üldkoosolek

Ootame Teid Kose Gümnaasiumi Vilistlaskogu üldkoosolekule laupäeval, 4. juunil 2016 kell 12.00 Kose Gümnaasiumi aulasse Pikk tn 12.

Tuletame meelde, et 30. mail 2015 toimus Kose Gümnaasiumi Vilistlaskogu üldkoosolek, kus otsustati kehtestada liikmemaks aastas 20 eurot.
Liikmemaks on vajalik stipendiumite "Kose edukas õpilane" ja "Kose õpetaja" väljaandmiseks, Kose kooli õpilastele korraldatava ürituse "Tuleviku päev"
organiseerimiseks.
2016 aasta liikmemaksu tasumise tähtaeg on 01.07.2016.

Meie arveldusarve on SWEDBANK a/a EE432200221059488504.

Kaunist kevadet soovides,
Vilistlaskogu juhatus

Kose Gümnaasiumi Vilistlaskogu stipendium

Kose Gümnaasiumi Vilistlaskogu Juhatus kuulutab välja "Kose edukas õpilane" ja "Kose õpetaja" stipendiumi konkursi. 2014 a pälvisid stipendiumi abiturient Katrin Taniste ja õpetaja Marju Pärn, 2015 a abiturient Sander Mölder ja õpetaja Kärt Matiisen.

Kose Gümnaasiumi vilistlaskogu stipendiumi eesmärgiks on toetada Kose Gümnaasiumi õpetajad ja innustada õpilasi veel parematele tulemustele õppetöös ning huvitegevuses.

Stipendiumi taotlemiseks esitada avaldus koos põhjendusega kooli kantseleisse (Pikk tänav 12, Kose, Harjumaa 75101 või e-post kool@kose.edu.ee ) hiljemalt 13. juuniks 2016 kella 9.00-ks. Täpsemalt saab lugeda stipendiumi taotlemise korda ja tingimusi Kose Gümnaasiumi kodulehelt www.kose.edu.ee.

Kose edukas õpilane

Kose õpetaja

Ootame kõiki vilistlasi Kose Gümnaasiumi Vilistlaskogu liikmeks. Kose Gümnaasiumi Vilistlaskogu liitumise avaldus on üleval Kose Gümnaasiumi kodulehel. Vilistlaskogu üldkoosolek toimub 4. juunil 2016 kell 12.00.

Vilistlaskogu tegevust saate toetada endale sobiva summaga arvelduskontol Swedbank a/a EE432200221059488504.

vastuvõtt Kose Gümnaasiumi 10. klassi

Dokumentide vastuvõtt Kose Gümnaasiumi 10.klassi toimub 27.-28. juunil 2016 ja 22.-23. augustil 2016 kell 9.00-14.00 Kose Gümnaasiumi peahoones tehnilise sekretäri kabinetis aadressil Pikk tn 12.

Vastuvõtu kord

Algklasside spordipäev

19.mail algusega 9.00 toimub Kose Gümnaasiumi algklasside spordipäev.
Alates 11.00-st saab hakata algkooli sööklas söömas käima. Õpilased istuvad järjest, ei vali ainult oma klassi kohta.
Orienteeruv spordipäeva lõpp kell 12.00.
Sel päeval üldpikapäevarühma ja PP toitlustamist ei toimu.
Riietus vastavalt ilmale.
Joogipudel (mitte klaasist) koos veega võib endal kaasas olla.

Lugupidamisega
Sirje Hanikat
Kose Gümnaasium
I - IV kl. õppealajuhataja
tel 56609345
Hariduse 2
Kose 75101
sirje.hanikat@kose.edu.ee

Kooliks ettevalmistusrühma lõpetamine

Kooliks ettevalmistusrühma lõpetamine 04.mai.2016.

16.00 Kooliks ettevalmistusrühma õpilastele viimane pooltund klassis.
16.30 Kooliks ettevalmistusrühma pidulik lõpetamine Kultuurikeskuse saalis,
kõik vanemad on oodatud!
Lisaks palume kaasa võtta:
- vanema ja õpilase isikut tõendav dokument (pass/ ID- kaart - teeme koopia),
- lapse pilt õpilaspiletile ( passi- või kleepsupilt).

Kohapeal palume täita lisaks veel õpilaspileti taotlus ja infoleht.
Kohtumiseni!

Lugupidamisega
Sirje Hanikat
Kose Gümnaasium
I - IV kl. õppealajuhataja
tel 56609345
Hariduse 2
Kose 75101
sirje.hanikat@kose.edu.ee

Emadepäevakontsert