vabad ametikohad

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

 •   põhikooli KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA osaline tööaeg (19 nädalatundi), tähtajatu tööleping;
 •   põhikooli MATEMAATIKA ÕPETAJA 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;
 •   HUVIJUHT 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:

 1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“§ 3;
 2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg 23. august 2016.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 27.juuliks 2016 aadressil Pikk 12 Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee või portaali CV Keskus vahendusel.

Koolimaja suveperioodil

Kantselei avatud külastajatele

 • 27. juunist kuni 1. juulini kella 8.00-16.00
 • 4. juulist kuni 8. juulini kella 9.00-13.00
 • 28. juulist kuni 19. augustini kella 9.00-13.00.

11. juulist kuni 27. juulini on koolimaja suletud.

vastuvõtt Kose Gümnaasiumi 10. klassi

Dokumentide vastuvõtt Kose Gümnaasiumi 10.klassi toimub 27.-28. juunil 2016 ja 22.-23. augustil 2016 kell 9.00-14.00 Kose Gümnaasiumi peahoones tehnilise sekretäri kabinetis aadressil Pikk tn 12.

Vastuvõtu kord

Vastuvõtuavaldus

Lõpuaktused Kose Gümnaasiumis

Põhikooli lõpuaktus 20.06.16 kell 17.00 Kose Kultuurikeskuses

Gümnaasiumi lõpuaktus 21.06.16 kell 17.00 Kose Kultuurikeskuses

Koolivormi tellimine

Koolivormi on võimalik tellida E-TELLIMISKESKKONNAS

2016/2017.õa tellimisperioodid:

Tellimisperiood 27.04 - 20.06, tellimused saate kätte koolist alates 29.08.

Tellimisperiood 01.09 - 04.10 tellimused saate kätte koolist alates 03.12.

Koolivormi tellimisega seotud küsimused ja võimalikud erisoovid esitada aadressil info@norrison.ee

Kose Gümnaasiumi koolivormi elemendid.

Elementide mõõdutabel.

03. juuni töökorraldus

1.-4. klasside koolipäev

 • kell 9.00 aktus  Kose Kultuurikeskuse saalis
 • kell 10.00 klassijuhataja tund

5.-8. ja 10.-11.klasside koolipäev

 • kell 9.00 klassijuhataja tund Pikk tn 12 õppehoones
 • kell 10.00 aktus  Kose Kultuurikeskuse saalis

Töötajate koolitus kell 12.30.

Koolimaja Pikk tn 12 suletakse kell 12.15.

bussigraafik 03.06.2016

Seoses viimase koolipäevaga on bussiliinides muudatused!

 • K 1 - Kose - Kose-Uuemõisa - Kell 10:40, 13.10
 • K 1 - Kose - Kose-Uuemõisa - Oru - Kell 11:34
 • K 2 - Kose - Ravila - Vardja - Palvere - Kell 12:05
 • K 4 – Kose – Viskla - Kell 12:30
 • K 5 - Kose – Kose-Risti – Habaja – Kirivalla – Kanavere - Oru - Kell 13:15
 • K 1 - Kose - Kose-Uuemõisa – Sepa – Oru – Tuhala – Otiveski - Kell 14:05

Ei välju:

 • K-2 Kose-Ravila-Vardja- Palvere ei välju 14.55
 • K-4 Kose-Viskla ei välju 13.10, 15.20
 • K-5 Kose-Habaja-Oru ei välju 13.55

Kuidas valmistuda lõpupidudeks ja suvehooajaks?

Teili Piiskoppel, Politsei- ja Piirivalveamet
Karin Streimann, Tervise Arengu Instituut

Eestis viiakse regulaarselt läbi noorte sõltuvusainete tarvitamise harjumuste uuringuid, mis peegeldavad noorte käitumist erinevatel ajahetkedel. Viimasest, 2014.a. kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust selgus, et 11-15-aastaste osakaal, kes ei suitseta ja ei tarvita alkoholi, on võrreldes 2010. aastaga mõnevõrra suurenenud. Sarnast trendi on näha ka mujal Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Eesti noored on aga võrdluses teiste riikidega endiselt esimeste hulgas varajase suitsu proovimise ning varajase purju joomise poolest, ka kanepit proovinud noorte osakaal on Eestis kõrge. Seetõttu tahaksime seoses algava kooli lõpupidude- ja suvehooajaga meelde tuletada, kuidas saame ühiselt laste tervist ja heaolu parimal viisil toetada.

(Artikkel jätkub klõpsates pealkirjal)

Lauluring ja rahvatantsijad Soomes

 20.mail käisime lauluringi laste ning teiste klasside rahvatantsijatega Helsingis esinemisreisil. Hommikul bussi peale minnes oli üpris külm, aga kõigil oli meel rõõmus. Kui me jõudsime laeva peale, istusime kohe rootsi lauda. Eesti saatkonnas võeti meid väga hästi vastu – pakuti juua ja küpsist. Laulsime seal ka mõned laulud. Peale seda läksime Rajamäe kooli. Seal me laulsime ja tantsisime. Publiku hulgas oli ka Soili Perkiö, kelle juurde me pärast läksime. Tema juures oli väga tore, sest seal oli väga palju pille.

Käisime ka Helsingi Linnamuuseumi lastelinnakus, kus oli väga palju vanu mänguasju. Selles muuseumis võis näha, kuidas vanasti kõik välja nägi ja kuidas koolis õpiti. Ka vanaaja riideid sai endale selga proovida.

Viimasena külastasime Helsingi toomkirikut, kus laulsime vaikselt kaks laulu. Kui laevaga tagasi sõitsime, siis sõime ja läksime poodi. Laevas paljud inimesed lihtsalt magasid.

Aitäh õp Heli Sepale reisi korraldamise eest! Loodame, et selliseid reise korraldatakse meile teinekodki!

Marta Saan, Kose Gümnaasiumi 3.a klass

Kose Gümnaasiumi Vilistlaskogu üldkoosolek

Ootame Teid Kose Gümnaasiumi Vilistlaskogu üldkoosolekule laupäeval, 4. juunil 2016 kell 12.00 Kose Gümnaasiumi aulasse Pikk tn 12.

Tuletame meelde, et 30. mail 2015 toimus Kose Gümnaasiumi Vilistlaskogu üldkoosolek, kus otsustati kehtestada liikmemaks aastas 20 eurot.
Liikmemaks on vajalik stipendiumite "Kose edukas õpilane" ja "Kose õpetaja" väljaandmiseks, Kose kooli õpilastele korraldatava ürituse "Tuleviku päev"
organiseerimiseks.
2016 aasta liikmemaksu tasumise tähtaeg on 01.07.2016.

Meie arveldusarve on SWEDBANK a/a EE432200221059488504.

Kaunist kevadet soovides,
Vilistlaskogu juhatus