Vajalikud dokumendid

Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem või eestkostja (edaspidi vanem):

1.) kooli vastuvõtu tingimustest ja korras määratud vormis taotluse;

2.) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi), ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

3.) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

4.) ametlikult kinnitatud väljavõtte sisseastuja tervisekaardist, selle olemasolul, või perearsti tõendi 1. klassi vastuvõtul.