Vastuvõtt

2021 vastuvõtuinfo 10. klassi


Õpilased, kes on saanud kutse Kose Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise kohta, on oodatud dokumente tooma 21.06 ja 22.06 kell 10.00-14.00 (Pikk 12, Kose).

Palume õpilasel kaasa võtta:
1. 9. klassi klassitunnistus
2. põhikooli lõputunnistus
3. 10. klassi astumise avaldus 
4. isikut tõedav dokument
5. mujalt koolist tulijatel tervisekaart.

Palume tulla koos lapsevanemaga või õpilasel võtta kaasa eelnevalt täidetud ning vanema poolt allkirjastatud 10. klassi astumise avaldus.

Dokumendikoopiad ja avalduse võib saata ka meili teel digiallkirjastatult sigrid@kose.edu.ee.

Õpilased, kes on saanud kutse Kose Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise kohta, on oodatud dokumente tooma 21.06 ja 22.06 kell 10.00-14.00 (Pikk 12, Kose).

Palume õpilasel kaasa võtta:
1. 9. klassi klassitunnistus
2. põhikooli lõputunnistus
3. 10. klassi astumise avaldus 
4. isikut tõedav dokument
5. mujalt koolist tulijatel tervisekaart.

Palume tulla koos lapsevanemaga või õpilasel võtta kaasa eelnevalt täidetud ning vanema poolt allkirjastatud 10. klassi astumise avaldus.

Dokumendikoopiad ja avalduse võib saata ka meili teel digiallkirjastatult sigrid@kose.edu.ee.