Vastuvõtt

2021 vastuvõtt 1. klassi


Kose Gümnaasiumisse 2021/22.õa-l esimesse klassi astujate taotluste vastuvõtmine.

Soovijatel palume täita 1. klassi vastuvõtmise taotlus ning tutvuda vajalike dokumentidega.
Digitaalselt allkirjastatud taotluse saab edastada kool@kose.edu.ee või tuua paberkandjal kooli kantseleisse aadressil Pikk 12.

 

 

Kose Gümnaasiumisse 2021/22.õa-l esimesse klassi astujate taotluste vastuvõtmine.

Soovijatel palume täita 1. klassi vastuvõtmise taotlus ning tutvuda vajalike dokumentidega.
Digitaalselt allkirjastatud taotluse saab edastada kool@kose.edu.ee või tuua paberkandjal kooli kantseleisse aadressil Pikk 12.