Meie koolist

Hoolekogu

Kose Vallavalitsuse korraldus hoolekogu koosseisu kinnitamiseks on loetav SIIT

Võta ühendust: hoolekogu [at] kose.edu.ee


Kose Gümnaasiumi hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. 

 

HOOLEKOGU TEGEVUSE PLANEERIMINE

Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:

1. tegevuse eesmärgid;

2. tegevuse sisu (temaatika);

3. ülesannete täitmise tähtaeg.

 

ARUANDLUS

Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks. 

 

HOOLEKOGU KOOSSEIS

1. Ave Oja Gümnaasiumi õpetajate esindaja
2. Liina Urgas Põhikooli õpetajate esindaja
3. Rasmus Talv Gümnaasiumi õpilaste esindaja
4. Karl Herman Õis Põhikooli õpilaste esindaja
5. Kairit Metsis Gümnaasiumi lastevanemate esindaja
6. Eda-Mai Tammiste     Põhikooli lastevanemate esindaja
7. Liisi Ausmees Põhikooli lastevanemate esindaja
8. Tiit Tikerpe Kooli toetava organisatsiooni esindaja: OÜ Renaks
9. Riina Taidre Algkooli lastevanemate esindaja
10. Ave Kooskora Hoolekogu esimees ja algkooli lastevanemate esindaja
11. Harry Pässa Hoolekogu aseesimees ja vilistlaste esindaja
12. Uno Silberg Koolipidaja esindaja

 

PROTOKOLLID

Protokoll 22.11.2017

Protokoll 17.01.2019

Protokoll 23.01.2018

Protokoll 30.01.2018

Protokoll 14.02.2018

Protokoll 14.03.2018

Protokoll 13.06.2018

Protokoll 19.09.2018

Protokoll 16.10.2018

Protokoll 30.11.2018

Protokoll 17.01.2019

Protokoll 15.05.2019

Protokoll 04.12.2019

Protokoll 13.01.2020

Protokoll 11.03.2020

Protokoll (e-koosolek) 04.-14.05.2020

Protokoll (e-koosolek) 25.-27.08.2020

Kose Gümnaasiumi hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. 

 

HOOLEKOGU TEGEVUSE PLANEERIMINE

Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:

1. tegevuse eesmärgid;

2. tegevuse sisu (temaatika);

3. ülesannete täitmise tähtaeg.

 

ARUANDLUS

Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks. 

 

HOOLEKOGU KOOSSEIS

 

PROTOKOLLID

Protokoll 22.11.2017

Protokoll 17.01.2019

Protokoll 23.01.2018

Protokoll 30.01.2018

Protokoll 14.02.2018

Protokoll 14.03.2018

Protokoll 13.06.2018

Protokoll 19.09.2018

Protokoll 16.10.2018

Protokoll 30.11.2018

Protokoll 17.01.2019

Protokoll 15.05.2019

Protokoll 04.12.2019

Protokoll 13.01.2020

Protokoll 11.03.2020

Protokoll (e-koosolek) 04.-14.05.2020

Protokoll (e-koosolek) 25.-27.08.2020

1. Ave Oja Gümnaasiumi õpetajate esindaja
2. Liina Urgas Põhikooli õpetajate esindaja
3. Rasmus Talv Gümnaasiumi õpilaste esindaja
4. Karl Herman Õis Põhikooli õpilaste esindaja
5. Kairit Metsis Gümnaasiumi lastevanemate esindaja
6. Eda-Mai Tammiste     Põhikooli lastevanemate esindaja
7. Liisi Ausmees Põhikooli lastevanemate esindaja
8. Tiit Tikerpe Kooli toetava organisatsiooni esindaja: OÜ Renaks
9. Riina Taidre Algkooli lastevanemate esindaja
10. Ave Kooskora Hoolekogu esimees ja algkooli lastevanemate esindaja
11. Harry Pässa Hoolekogu aseesimees ja vilistlaste esindaja
12. Uno Silberg Koolipidaja esindaja