Õppetöö

Konsultatsiooniajad


Konsultatsioonid ja järelaitamise tunnid 2022/2023 õa I poolaastal 


5.-12. klassi õpilaste kirjalike tööde järelevastamised toimuvad teisipäeviti:

7. tund (kell 14.00-14.45) ruumis 45 (Vaike Juursalu, vene keele klass) 

8. tund (kell 14.55 - 15.40) ruumis 45 (Vaike Juursalu, vene keele klass)

 

Konsultatsioonid ja järelaitamise tunnid 2022/2023 õa I poolaastal 


5.-12. klassi õpilaste kirjalike tööde järelevastamised toimuvad teisipäeviti:

7. tund (kell 14.00-14.45) ruumis 45 (Vaike Juursalu, vene keele klass) 

8. tund (kell 14.55 - 15.40) ruumis 45 (Vaike Juursalu, vene keele klass)