Koostööprojektid


·       Tartu Ülikooli Teaduskooli kursustel osalemine (põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele)

·       Koostöös Tervise Arengu Instituudiga VEPA metoodika kasutamine (1.- 4.klassid)

·       PRIA toiduprogramm (1.- 5.klassile)

·       PRIA õppekäikude programm (1.-5. klassile)

·       KIK keskkonnateadlikkuse programm

·       Kaitseressursside Ameti riigikaitseõpetuse ja õppekäikude programm

·       Koostöö autokooliga (Kose Koolitus OÜ) – autojuhilubade teooriatunnid

·       HITSA – digipädevuste arendamise programm (HARNO)

·       Koostöö erinevate ülikoolidega üliõpilaste praktika läbiviimisel (lepingud Tartu Ülikooliga ja Tallinna Ülikooliga)

·       Koostöö Cambridge Ülikooli testide ja katsetestide läbiviimisel

·       Koostöö Päästeametiga (koolitus 3. klassidele, keskkooli valikaine)

·       NordPlus Junior programmi kaudu õpirände korraldamine

·       Erasmus+ õpetajate õpirände kavandamine

·       Koostöö vanglateenistuse ning Justiitskolledžiga (karjäärivalikud)

·       Koostöö MTÜ-ga Vaikuseminutid (tähelepanu ja meelerahu harjutused)

·       eTwinning projektides osalemine (töökeskkond koolitöötajatele)

·       Koostöö MTÜ-ga Noorteühing TORE (suunatud 5.-9. klassidele)

·       Koostöö Karjäärikeskusega (9. ja 12. klassidele)

·       Osaleme Rohelise Koolisöökla nügimispaketi ideede väljatöötamisel, mis suunavad õpilasi tervislikematele toitumisvalikutele koolisöökla keskkonnas

·       Osaleme Rakett 69 Teadusstuudio ja AHHAA ühisprojektis

·       Osaleme Eriolümpia Eesti Ühenduse arendusprogrammis

·       Viime ellu täiendava eesti keele õppe uussisserändajatest õpilastele

·       OsalemeEesti Olümpiakomitee ja Harjumaa Spordiliidu pilootprojekt "Sport Koolis"

·       Osaleme Transpordiameti koostööprojektis “Kose Jalgrattakool”

·       Koostöös Lastekaitse Liiduga osaleme programmis “Igale lapsele oma arvuti”

·       Osaleme laulu- ja tantsupeo protsessis

·       Osaleme projektis „Õpi-, enesemääratlus- ja suhtluspädevuse elektrooniliste hindamisvahendite ja hindamismetoodika väljatöötamine põhikooli I ja II         kooliastmele”

·       Osaleme arendusprojektis „Kollektiivse tõhususe ja organisatsioonikultuuri arendamine Kose gümnaasiumis“

·       Tartu Ülikooli Teaduskooli kursustel osalemine (põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele)

·       Koostöös Tervise Arengu Instituudiga VEPA metoodika kasutamine (1.- 4.klassid)

·       PRIA toiduprogramm (1.- 5.klassile)

·       PRIA õppekäikude programm (1.-5.

klassile)

·       KIK keskkonnateadlikkuse programm

·       Kaitseressursside Ameti riigikaitseõpetuse ja õppekäikude programm

·       Koostöö autokooliga (Kose Koolitus OÜ) – autojuhilubade teooriatunnid

·       HITSA – digipädevuste arendamise programm (HARNO)

·       Koostöö erinevate ülikoolidega üliõpilaste praktika läbiviimisel (lepingud Tartu Ülikooliga ja Tallinna Ülikooliga)

·       Koostöö Cambridge Ülikooli testide ja katsetestide läbiviimisel

·       Koostöö Päästeametiga (koolitus 3. klassidele, keskkooli valikaine)

·       NordPlus Junior programmi kaudu õpirände korraldamine

·       Erasmus+ õpetajate õpirände kavandamine

·       Koostöö vanglateenistuse ning Justiitskolledžiga (karjäärivalikud)

·       Koostöö MTÜ-ga Vaikuseminutid (tähelepanu ja meelerahu harjutused)

·       eTwinning projektides osalemine (töökeskkond koolitöötajatele)

·       Koostöö MTÜ-ga Noorteühing TORE (suunatud 5.-9. klassidele)

·       Koostöö Karjäärikeskusega (9. ja 12. klassidele)

·       Osaleme Rohelise Koolisöökla nügimispaketi ideede väljatöötamisel, mis suunavad õpilasi tervislikematele toitumisvalikutele koolisöökla keskkonnas

·       Osaleme Rakett 69 Teadusstuudio ja AHHAA ühisprojektis

·       Osaleme Eriolümpia Eesti Ühenduse arendusprogrammis

·       Viime ellu täiendava eesti keele õppe uussisserändajatest õpilastele

·       OsalemeEesti Olümpiakomitee ja Harjumaa Spordiliidu pilootprojekt "Sport Koolis"

·       Osaleme Transpordiameti koostööprojektis “Kose Jalgrattakool”

·       Koostöös Lastekaitse Liiduga osaleme programmis “Igale lapsele oma arvuti”

·       Osaleme laulu- ja tantsupeo protsessis

·       Osaleme projektis „Õpi-, enesemääratlus- ja suhtluspädevuse elektrooniliste hindamisvahendite ja hindamismetoodika väljatöötamine põhikooli I ja II         kooliastmele”

·       Osaleme arendusprojektis „Kollektiivse tõhususe ja organisatsioonikultuuri arendamine Kose gümnaasiumis“