Meie koolist

Kose Gümnaasiumist


Esimesed teated hariduselust Kosel pärinevad 1639. aastast, kui Kose pastori Heinrich Westringi  andmetel töötas Kose kihelkonnas kaks õpetajat. Üks neist oli kooliõpetaja Tuhala koolis. Esimeseks õpetajaks oli seal Juuru kihelkonnast pärit taluniku poeg Johan Berendson.  

Teine 1639. aastal mainitud koolidest asus Paunküla mõisa maal Sae külas nn. Korteni majas. Seal olnud Rootsi sõdurid korteris.

Kooli avamine Kose alevikus oli vajalik, kuna Palvere ja Kose-Uuemõisa algkoolid asusid kaugel. Varem oli Kosel töötanud ainult kirikukool, mida on esmakordselt mainitud 1840. aastal. 

Kose Gümnaasiumi (endise Kose Keskkooli) sünniajaks võib pidada 1923. aastat kui Harju maakonna haridusnõukogu asus uut maakonna koolivõrku koostama ja otsustati avada Kose 6-klassiline algkool 3 õpetajaga. Esimesel aastal oli ette nähtud I – IV klassi avamine kahe õpetajakohaga. 

Õppetöö algas 4 klassiga 1. oktoobril 1923. aastal. Kooli tuli 68 õpilast. Esimesena lõpetasid 6. klassi 1928. aastal 6 õpilast, kes vahepeal olid õppinud Kose-Uuemõisa algkoolis. 

1938. aasta lõpuks valmis uus algkoolihoone aadressil Ravila maantee 12. Sama aasta 15. detsembril võeti maja vastu ja anti sissekolimisluba. Õppetöö algas uues koolimajas 9. jaanuaril 1939 ning kestis seal (algkooli osas) vaheaegadega kuni sajandivahetuseni. 1956. aastal muudeti Kose kool Kose Keskkooliks. 

1960. aastal kolis Kose Keskkool uude majja, mis asub aadressil Pikk 12. See oli 1922. aastal valminud ja Teise maailmasõja ajal hävinud Kose seltsimaja kohale ehitatud hoone, mis oli mõeldud Kose Rajooni TSN Täitevkomitee tarbeks. Enne ehitustööde lõppemist, aga likvideeriti Kose rajoon ning majja kolis kool. Sama aasta kevadel lõpetas keskkooli siiski veel Ravila mõisa majas esimese lennu 17 õpilast. Teine lend lõpetas Pikk 12 majas. 

Koolimajale tehti suurem juurdeehitus aastatel 1973–1975. 

1984. aastal avati kaarhall, mida kasutati võimlana ja 1991. aastal valmis koolile vaheehitus kaarhallini. Tänapäevanõuetele vastav võimla avati 2000. aastal. Enne kaarhalli valmimist oli kasutusel väikesemõõduline spordisaal eraldi hoones, kus asus ka Kose tuletõrjedepoo. 

1. jaanuaril 2003. aastal muudeti Kose Vallavolikogu otsusega Kose Keskkool Kose Gümnaasiumiks. 

15. augustil 2005 alustati koolimaja uue tiiva ehitamist, mis valmis 2007. aasta sügiseks. Uude tiiba tõsteti ümber eesti keele, matemaatika ja tööõpetuse klassid. Kokku lisandus 12 õpperuumi. Algselt oli plaanis ehitada ka selle tiivaga ühendatav suur saal aga rahapuudusel jäi see teostamata ja selle asemele rajati vabaõhuklass. 

Ajavahemikus 2005 kuni 2007 toimus ka koolistaadioni suuremahuline ümberehitus. 

1. septembril 2008 liitus Kose Gümnaasium eKooli süsteemiga. 

2011. aastal tehti kooli sööklas ja vana maja koridorides täisremont. 

2011/2012. õa alustas tööd mittestatsionaarne õpe. 

2011/2012. õa oli 58-st õpetajast 19, kes on ise Kose Gümnaasiumis õppinud ja selle lõpetanud. 

2013/2014. õa-l alustas Kose Kultuurikeskuse algkooli õppehoones õppetööd 156 1.- 4. klasside õpilast. Põhiharidust omandavale viiele õpilasele avati tulenevalt nende spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest kaks väikeklassi. Alustati kohustusliku koolivormi kandmisega. 

29.03.2014 asutati Mittetulundusühing Kose Gümnaasiumi Vilistlaskogu. 

01.09.2017 avati Kose Gümnaasiumi Harmi õppepaik 

2022/2023. õa oli 88-st õpetajast 36, kes on ise Kose Gümnaasiumis õppinud ja selle lõpetanud. 

 

KOOLI KUJUNEMINE 

 • 1923 Kose Algkool – 4 klassi 68 õpilast 
 • 1928 Kose Algkool – 5 klassi 71 õpilast 
 • 1928 Kose Algkool – 6 klassi 84 õpilast 
 • 1944 Kose Mittetäielik Keskkool 127 õpilast 

2011/2012. õa koos mittestatsionaarse õppe õpilastega 574 õpilast 

2012/2013. õa 511 õpilast 

2013/2014. õa 506 õpilast 

2014/2015. õa 502 õpilast 

2015/2016. õa 522 õpilast 

2016/2017. õa õpilaste arv 548

2017/2018. õa õpilaste arv 594 /Harmi õppepaigas 25 

2018/2019. õa õpilaste arv 605/ Harmi õppepaigas 15 

2019/2020. õa õpilaste arv 621 

2020/2021. õa õpilaste arv 629 

2021/2022. õa õpilaste arv 704 / kevadel liitus 12 Ukrainast tulnud õpilast. 

2022/2023. õa õpilaste arv 751

DIREKTORID 

 • 1923–1950 Gustav Lindmets 
 • 1950–1952 Hilja Jõgi 
 • 1952–1953 Greetchen Sarapuu
 • 1953–1960 Evi Eelrand 
 • 1960–1986 Saima Vainola
 • 1986–1989 Malle Lambasaar
 • 1989–2010 Aarne Puistama 
 • 2010–2015 Sirje Laansoo 
 • 2015-2016 direktori ülesannetes Heli Mölder 
 • 2016 - ... Martin Medar

Õpilaste päevikusse: 

 

KOOLI KUJUNEMINE 

 • 1923 Kose Algkool – 4 klassi 68 õpilast 
 • 1928 Kose Algkool – 5 klassi 71 õpilast 
 • 1928 Kose Algkool – 6 klassi 84 õpilast 
 • 1944 Kose Mittetäielik Keskkool 127 õpilast 

2011/2012. õa koos mittestatsionaarse õppe õpilastega 574 õpilast 

2012/2013. õa 511 õpilast, neist algklassides 144

2013/2014. õa 506 õpilast, neist algklassides 156

2014/2015. õa 502 õpilast, neist algklassides 174

2015/2016. õa 522 õpilast, neist algklassides 184

2016/2017. õa õpilaste arv 548, neist algklassides 191

2017/2018. õa õpilaste arv 594, neist algklassides 203 (Harmi õppepaigas 25) 

2018/2019. õa õpilaste arv 605, neist algklassides 204 (Harmi õppepaigas 15) 

2019/2020. õa õpilaste arv 621, neist algklassides 215

2020/2021. õa õpilaste arv 629, neist algklassides 196

2021/2022. õa õpilaste arv 704, neist algklassides 203 (kevadel liitus 12 Ukrainast tulnud õpilast) 

2022/2023. õa õpilaste arv 751, neist algklassides 232

Esimesed teated hariduselust Kosel pärinevad 1639. aastast, kui Kose pastori Heinrich Westringi  andmetel töötas Kose kihelkonnas kaks õpetajat. Üks neist oli kooliõpetaja Tuhala koolis. Esimeseks õpetajaks oli seal Juuru kihelkonnast pärit taluniku poeg Johan Berendson.  

Teine 1639. aastal mainitud koolidest asus Paunküla mõisa maal Sae külas nn. Korteni majas. Seal olnud Rootsi sõdurid korteris.

Kooli avamine Kose alevikus oli vajalik, kuna Palvere ja Kose-Uuemõisa algkoolid asusid kaugel. Varem oli Kosel töötanud ainult kirikukool, mida on esmakordselt mainitud 1840. aastal. 

Kose Gümnaasiumi (endise Kose Keskkooli) sünniajaks võib pidada 1923. aastat kui Harju maakonna haridusnõukogu asus uut maakonna koolivõrku koostama ja otsustati avada Kose 6-klassiline algkool 3 õpetajaga. Esimesel aastal oli ette nähtud I – IV klassi avamine kahe õpetajakohaga. 

Õppetöö algas 4 klassiga 1. oktoobril 1923. aastal. Kooli tuli 68 õpilast. Esimesena lõpetasid 6. klassi 1928. aastal 6 õpilast, kes vahepeal olid õppinud Kose-Uuemõisa algkoolis. 

1938. aasta lõpuks valmis uus algkoolihoone aadressil Ravila maantee 12. Sama aasta 15. detsembril võeti maja vastu ja anti sissekolimisluba. Õppetöö algas uues koolimajas 9. jaanuaril 1939 ning kestis seal (algkooli osas) vaheaegadega kuni sajandivahetuseni. 1956. aastal muudeti Kose kool Kose Keskkooliks. 

1960. aastal kolis Kose Keskkool uude majja, mis asub aadressil Pikk 12. See oli 1922. aastal valminud ja Teise maailmasõja ajal hävinud Kose seltsimaja kohale ehitatud hoone, mis oli mõeldud Kose Rajooni TSN Täitevkomitee tarbeks. Enne ehitustööde lõppemist, aga likvideeriti Kose rajoon ning majja kolis kool. Sama aasta kevadel lõpetas keskkooli siiski veel Ravila mõisa majas esimese lennu 17 õpilast. Teine lend lõpetas Pikk 12 majas. 

Koolimajale tehti suurem juurdeehitus aastatel 1973–1975. 

1984. aastal avati kaarhall, mida kasutati võimlana ja 1991. aastal valmis koolile vaheehitus kaarhallini. Tänapäevanõuetele vastav võimla avati 2000. aastal. Enne kaarhalli valmimist oli kasutusel väikesemõõduline spordisaal eraldi hoones, kus asus ka Kose tuletõrjedepoo. 

1. jaanuaril 2003. aastal muudeti Kose Vallavolikogu otsusega Kose Keskkool Kose Gümnaasiumiks. 

15. augustil 2005 alustati koolimaja uue tiiva ehitamist, mis valmis 2007. aasta sügiseks. Uude tiiba tõsteti ümber eesti keele, matemaatika ja tööõpetuse klassid. Kokku lisandus 12 õpperuumi. Algselt oli plaanis ehitada ka selle tiivaga ühendatav suur saal aga rahapuudusel jäi see teostamata ja selle asemele rajati vabaõhuklass. 

Ajavahemikus 2005 kuni 2007 toimus ka koolistaadioni suuremahuline ümberehitus. 

1. septembril 2008 liitus Kose Gümnaasium eKooli süsteemiga. 

2011. aastal tehti kooli sööklas ja vana maja koridorides täisremont. 

2011/2012. õa alustas tööd mittestatsionaarne õpe. 

2011/2012. õa oli 58-st õpetajast 19, kes on ise Kose Gümnaasiumis õppinud ja selle lõpetanud. 

2013/2014. õa-l alustas Kose Kultuurikeskuse algkooli õppehoones õppetööd 156 1.- 4. klasside õpilast. Põhiharidust omandavale viiele õpilasele avati tulenevalt nende spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest kaks väikeklassi. Alustati kohustusliku koolivormi kandmisega. 

29.03.2014 asutati Mittetulundusühing Kose Gümnaasiumi Vilistlaskogu. 

01.09.2017 avati Kose Gümnaasiumi Harmi õppepaik 

2022/2023. õa oli 88-st õpetajast 36, kes on ise Kose Gümnaasiumis õppinud ja selle lõpetanud. 

 

KOOLI KUJUNEMINE 

 • 1923 Kose Algkool – 4 klassi 68 õpilast 
 • 1928 Kose Algkool – 5 klassi 71 õpilast 
 • 1928 Kose Algkool – 6 klassi 84 õpilast 
 • 1944 Kose Mittetäielik Keskkool 127 õpilast 

2011/2012. õa koos mittestatsionaarse õppe õpilastega 574 õpilast 

2012/2013. õa 511 õpilast 

2013/2014. õa 506 õpilast 

2014/2015. õa 502 õpilast 

2015/2016. õa 522 õpilast 

2016/2017. õa õpilaste arv 548

2017/2018. õa õpilaste arv 594 /Harmi õppepaigas 25 

2018/2019. õa õpilaste arv 605/ Harmi õppepaigas 15 

2019/2020. õa õpilaste arv 621 

2020/2021. õa õpilaste arv 629 

2021/2022. õa õpilaste arv 704 / kevadel liitus 12 Ukrainast tulnud õpilast. 

2022/2023. õa õpilaste arv 751

DIREKTORID 

 • 1923–1950 Gustav Lindmets 
 • 1950–1952 Hilja Jõgi 
 • 1952–1953 Greetchen Sarapuu
 • 1953–1960 Evi Eelrand 
 • 1960–1986 Saima Vainola
 • 1986–1989 Malle Lambasaar
 • 1989–2010 Aarne Puistama 
 • 2010–2015 Sirje Laansoo 
 • 2015-2016 direktori ülesannetes Heli Mölder 
 • 2016 - ... Martin Medar

Õpilaste päevikusse: 

 

KOOLI KUJUNEMINE 

 • 1923 Kose Algkool – 4 klassi 68 õpilast 
 • 1928 Kose Algkool – 5 klassi 71 õpilast 
 • 1928 Kose Algkool – 6 klassi 84 õpilast 
 • 1944 Kose Mittetäielik Keskkool 127 õpilast 

2011/2012. õa koos mittestatsionaarse õppe õpilastega 574 õpilast 

2012/2013. õa 511 õpilast, neist algklassides 144

2013/2014. õa 506 õpilast, neist algklassides 156

2014/2015. õa 502 õpilast, neist algklassides 174

2015/2016. õa 522 õpilast, neist algklassides 184

2016/2017. õa õpilaste arv 548, neist algklassides 191

2017/2018. õa õpilaste arv 594, neist algklassides 203 (Harmi õppepaigas 25) 

2018/2019. õa õpilaste arv 605, neist algklassides 204 (Harmi õppepaigas 15) 

2019/2020. õa õpilaste arv 621, neist algklassides 215

2020/2021. õa õpilaste arv 629, neist algklassides 196

2021/2022. õa õpilaste arv 704, neist algklassides 203 (kevadel liitus 12 Ukrainast tulnud õpilast) 

2022/2023. õa õpilaste arv 751, neist algklassides 232