Meie koolist

Tööpakkumised


 

kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks:

logopeed, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

sotsiaalpedagoog, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

kokk, 1,0 ametikoht, tähtajaline (lapsehoolduspuhkuse ajaks);

koristaja, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping.

 

Nõudmised kandidaadile:

- vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;
- kehtivat tervisetõendit.

 

Tööleasumise aeg: 21.08.2020

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 27. juuli 2020 kooli üldmeilile kool@kose.edu.ee või tööportaali CV Keskuse vahendusel.

 

 

kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks:

logopeed, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

sotsiaalpedagoog, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

kokk, 1,0 ametikoht, tähtajaline (lapsehoolduspuhkuse ajaks);

koristaja, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping.

Nõudmised kandidaadile:

- vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;
- kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 21.08.2020

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 27. juuli 2020 kooli üldmeilile kool@kose.edu.ee või tööportaali CV Keskuse vahendusel.