Meie koolist

Tööpakkumised


KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 19. maiks 2021 kooli üldmeilile kool@kose.edu.ee või CV Keskuse vahendusel.

1)    põhikooli inglise keele õpetaja 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping

2)   klassiõpetaja, 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping

Nõutakse:

1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;

2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 23.08.2021

 

KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 26. maiks 2021 kooli üldmeilile kool@kose.edu.ee või CV Keskuse vahendusel.

1)     eripedagoog, 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

2)     logopeed, 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

3)     põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 0,75 ametikohta, tähtajatu tööleping;

4)     eriklassi matemaaika õpetaja, 0,5 ametikohta, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:

1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;

2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 23.08.2021

KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 19. maiks 2021 kooli üldmeilile kool@kose.edu.ee või CV Keskuse vahendusel.

1)    põhikooli inglise keele õpetaja 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping

2)   klassiõpetaja, 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping

Nõutakse:

1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;

2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 23.08.2021

 

KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 26. maiks 2021 kooli üldmeilile kool@kose.edu.ee või CV Keskuse vahendusel.

1)     eripedagoog, 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

2)     logopeed, 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

3)     põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 0,75 ametikohta, tähtajatu tööleping;

4)     eriklassi matemaaika õpetaja, 0,5 ametikohta, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:

1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;

2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 23.08.2021