Oluline

Üldhariduskoolides kehtiv lihtsustatud karantiini kord 24. jaanuar Kose Gümnaasium


Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, võivad lapsed ja noored, kes ei ole COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud või COVID-19 haiguse läbipõdenud, jääda lihtsustatud karantiini.

Üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivad õpilased saavad jätkata kontaktõppes vaid siis, kui täidetakse järgmised tingimused:

 • Haridusasutuses toimunud lähikontakti korral peab õpilane kontaktist teada saamise hetkest alates minema koheselt koju. Pärast lähikontaktist teada saamist tuleb jääda koju tavapärasesse karantiini neljaks päevaks ning karantiini lühendamiseks viiendal päeval pärast lähikontakti toimumist testida end enesetestimiseks mõeldud antigeeni kiirtestiga.

  •   Negatiivse testi tulemuse korral ning sümptomite puudumisel tohib samal päeval ja järgnevad kaks päeva käia üksnes koolis, osaleda huvihariduses ja noorsootöös. Muud tegevused, kus kontrollitakse COVID-tõendit on 7 päeva pärast lähikontakti keelatud.
  •   Positiivse testi tulemuse korral ei tohi õpilane minna kooli ja peaks ühendust võtma oma perearstiga või helistama perearsti nõuandeliinile 1220.
 • Reisilt naastes peab õpilane veetma eneseisolatsioonis neli päeva, viiendal päeval saab teha antigeeni kiirtesti, mis tuleb teha enne elukohast või alalisest viibimiskohast lahkumist.
  •   Negatiivse testi tulemuse korral ja haigussümptomite puudumisel tohib õpilane osa võtta üksnes õppe- ja kasvatustegevusest enda haridusasutuses ning huvikoolis läbiviidavast õppe- ja kasvatustegevusest või noorsootööasutuses toimuvast tegevusest. Eneseisolatsioon lõpeb kaheksandal päeval.
  •   Positiivse testi tulemuse korral tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.

Kui õpilane ei soovi end testida, siis tuleb seitse päeva pärast lähikontakti viibida karantiinis.

Lisainfo Terviseameti kodulehel: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/lihtsustatud-karantiin-ja-testimine-koolides


VAIMNE TERVIS JA NÕUANDETELEFON:
- Avatud on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu tasuta koolipsühholoogide nõuandeliin. Nõuandeliini eesmärk on pakkuda hõlpsalt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta. Nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kl 16–20.
- Kose Gümnaasiumi tugikeskuse SOS telefon 51 991 005

Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, võivad lapsed ja noored, kes ei ole COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud või COVID-19 haiguse läbipõdenud, jääda lihtsustatud karantiini.

Üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivad õpilased saavad jätkata kontaktõppes vaid siis, kui täidetakse järgmised tingimused:

 • Haridusasutuses toimunud lähikontakti korral peab õpilane kontaktist teada saamise hetkest alates minema koheselt koju. Pärast lähikontaktist teada saamist tuleb jääda koju tavapärasesse karantiini neljaks päevaks ning karantiini lühendamiseks viiendal päeval pärast lähikontakti toimumist testida end enesetestimiseks mõeldud antigeeni kiirtestiga.

  •   Negatiivse testi tulemuse korral ning sümptomite puudumisel tohib samal päeval ja järgnevad kaks päeva käia üksnes koolis, osaleda huvihariduses ja noorsootöös. Muud tegevused, kus kontrollitakse COVID-tõendit on 7 päeva pärast lähikontakti keelatud.
  •   Positiivse testi tulemuse korral ei tohi õpilane minna kooli ja peaks ühendust võtma oma perearstiga või helistama perearsti nõuandeliinile 1220.
 • Reisilt naastes peab õpilane veetma eneseisolatsioonis neli päeva, viiendal päeval saab teha antigeeni kiirtesti, mis tuleb teha enne elukohast või alalisest viibimiskohast lahkumist.
  •   Negatiivse testi tulemuse korral ja haigussümptomite puudumisel tohib õpilane osa võtta üksnes õppe- ja kasvatustegevusest enda haridusasutuses ning huvikoolis läbiviidavast õppe- ja kasvatustegevusest või noorsootööasutuses toimuvast tegevusest. Eneseisolatsioon lõpeb kaheksandal päeval.
  •   Positiivse testi tulemuse korral tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.

Kui õpilane ei soovi end testida, siis tuleb seitse päeva pärast lähikontakti viibida karantiinis.

Lisainfo Terviseameti kodulehel: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/lihtsustatud-karantiin-ja-testimine-koolides


VAIMNE TERVIS JA NÕUANDETELEFON:
- Avatud on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu tasuta koolipsühholoogide nõuandeliin. Nõuandeliini eesmärk on pakkuda hõlpsalt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta. Nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kl 16–20.
- Kose Gümnaasiumi tugikeskuse SOS telefon 51 991 005