Oluline

Oluline info ja kokkulepped 2020/2021 õppeaastaks 16. september Kose Gümnaasium


Selle õppeaasta märksõnaks on tervise hoidmine ja haigusjuhtumite ennetamine. Klassides on puhastus- ja desinfitseerimisvahendid, kool on varustatud kirurgiliste maskide ja ka kummikinnastega. Koristajad teevad klassi laudade märgpuhastuse kaks korda päevas. Õpetajad tuulutavad klassi igal vahetunnil.

Haigena ja Covid-19 lähikontaktsena kooli ei tulda, samuti ei tulda kooli haigustunnustega.

Kool jälgib puudumisi, kuid puudumiste piirmäära algaval õppeaastal ei arvestata. Haigestunud, lähikontaktse või haigustunnustega õpilase puhul peab lapsevanem teavitama klassijuhatajat ning õpilast kooli mitte lubama.  Koolis haigestumise korral tuleb koheselt saata õpilane kooliõe juurde, kes korraldab õpilase vanemate teavitamise ning õpilase vanematele üleandmise väljaspool kooli ruume.

Nakkusjuhtumi ilmnedes reageerime majapõhiselt, mitte klassipõhiselt, seega Covid-19 kinnitatud juhu ilmnedes kooli personali või õpilaste hulgas läheb vastav maja (peamaja või algklasside maja) kaheks nädalaks distantsõppele. Oluline on säilitada ja arendada distantsõppe valmidust kogu õppeaasta vältel.  

Vaadates tänast olukorda on põhjendatud, et õpilane on nohuga kodus ja ravib ennast. Ka nohu on viiruslik - see on sümptom, mis viirushaigusest märku annab ja nohu põhjustavad viirused on nakkavad.

Oluline on haigusjuhtumite ennetamine. Kool pingutab mitmel rindel, et tagada kontaktõppe jätkusuutlikkus. Ühe meetmena jälgime põhimõtet, et haigena kooli ei tulda, samuti ei tulda kooli viiruslike haigustunnustega (nohu, köha). Õpetajad on paindlikud oluliste õppeülesannete tähtaegade osas, et õpilased ei kardaks põhjusega puudumise negatiivseid tagajärgi õppetööle. Kool jälgib puudumisi, kuid kooli kodukorras kehtestatud puudumiste piirmäära sellel õppeaastal ei arvestata. Haigestunud, lähikontaktse või haigustunnustega õpilase puhul peab lapsevanem teavitama klassijuhatajat ning sellist õpilast kooli mitte lubama.


OLULISED PÕHIMÕTTED JA KOKKULEPPED

• Haigustunnustega kooli ei tule - haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega;
• mistahes haigussümptomite puhul tuleb helistada oma perearstile;
• haigestunud laps ja töötaja peavad viibima kodus tervenemiseni;
• koolis haigestunud õpilane või töötaja peab haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab asutuse juhtkonda.

OLULISED TEGEVUSED KUI JÄÄD HAIGEKS KOOLIS VIIBIDES

• Haigestunu peab teavitama kooli juhtkonda;
• õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab juhtkonda;
• õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid kooliõe kaudu;
• haigestunu isoleeritakse teistest, viiakse ajutiselt kooliõe kabinetti (haigestunule antakse kirurgiline mask) ja kutsutakse järgi vanemad kellele antakse laps üle õuealal. Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, tuleb helistada 112.

PUUDUMISED

• Õpilaste puudumise korral teavitab kooli (klassijuhatajat) lapsevanem ja vastutab, et õpilane tõepoolest jääb koju. Kool on paindlikum ja usaldavam, et õpilane ei kardaks koju jääda;
• puudumiste osas on vajalik, et märgitakse ära kindlasti põhjus;
• kool jälgib põhjuseta puudumisi;
• järeltöödeks antakse aega;
• loobume põhjusega puudumiste osas kodukorras kehtestatud piirmääradest.

OLULINE JÄRGIDA

• COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või seaduslik esindaja) teavitab kindlasti kooli, kui COVID-19 diagnoos on leidnud kinnitust; 
• kool teavitab juhtunust õpilasi ja vanemaid. Teavituses olev info on delikaatne, mainimata haigestunu nime ja andmeid, mis teeksid teda äratuntavaks;
• Terviseameti regionaalosakond võtab õppeasutusega ühendust ja teavitab kinnitatud diagnoosist ning selgitab välja kontaktsed. Haigestunuga lähikontaktis olnud inimesed jäävad koju 14 päevaks. 
• õppehoone läheb üle distantsõppele kuni kaheks nädalaks;

• isolatsioonis viibides on välistatud ka huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine;
• sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga. Võimalusel piirata 14 päeva jooksul haigestunu klassi- või rühmakaaslaste ja õpetajate osalemist ühisüritustel;
• kool taunib perereiside korraldamist ja keelab 14-päevase kooli tulemise;
• õpilased ei käi diskodel ega rahvarohketel pidudel;
• rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitav kanda ka maski;
• kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine;

• järgida tuleb kätehügieeni ehk teisisõnu: käsi tuleb pesta tihti!
• aevastamisel või köhimisel tuleb oma suu ja nina katta ühekordse salvrätiga. Kasutatud salvrätt tuleb koheselt visata prügikasti ja seejärel käed puhastada. Salvrätikut puudumisel kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), mitte paljast kätt.

ENNETUSMEETMED

• Kool tagab käte desinfitseerimise vahendid, maski kandmine on vabatahtlik. Klassides ja administraatorilt saab küsida maske ja kindaid;
• kõigil õpilastel ja kooli töötajatel on kohustuslik kanda siseruumides vahetusjalatseid;
• kool tagab kooli ruumide nõuetekohase koristamise ja desinfitseerimise;
• kool tagab vajalikud isikukaitsevahendid (desvahendid, maskid);
• koristamine sh. lauapindade puhastamine (märgpuhastus toimub igapäevaselt 2x);
• klasside tuulutamine toimub igal vahetunnil;
• kõikides klassides on olemas desinfitseerimisvahendid;
• koolimajja ei lubata kolmandaid isikuid - kõik kooli tulevad külalised tuleb registreerida
• seoses algklasside maja laiendusega on ehitajatel lubatud trepikoda kasutada ainult tundide ajal, mitte vahetunnil.

KOOLIKORRALDUS

• Ennetuslikult ei ole lubatud vanemal õpilast koduõppele jätta. Koduõppe korraldamist vanema soovil reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning sellise soovi korral peab vanem läbirääkimiste pidamiseks ja koduõppe vormistamiseks pöörduma kooli poole.
• Õpilane, kes puudub koolist perioodil kui kool korraldab kontaktõpet, saab õppeülesanded stuudiumist ja konsultatsiooni võimaluse kehtiva korra alusel. Kool ei korralda õpilastele tavaolukorras paralleelselt kontakt- ja distantsõpet.
• Kui viirusoht kasvab ja tekib vajadus õpilasi rohkem hajutada, suuname vanemate klasside õpilased osalisele või täielikule distantsõppele (7.-12. klass). Püüame tagada kontaktõppe nii kaua kui võimalik põhikooli esimese ja teise astme õpilastele ning tuge vajavatele õpilastele.

KARANTIIN JA ISOLATSIOON

• Inimene, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni. Töötaja on kohustatud võimalikust nakatumisest teavitama tööandjat, lapsevanem annab info õpilase klassijuhatajale.
• Tulles välisreisilt, tuleb järgida sellel hetkel kehtivaid Terviseameti nõudeid ja soovitusi eneseisolatsiooni osas;
• koolil on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele;
• võimalikud karantiinireeglid kehtestatakse üksikjuhtudest lähtuvalt koostöös perearstikeskuse, kooli pidaja ja Terviseametiga;
• lähikontaktiga on tegemist, kui inimene:
- elas samas majapidamises COVID-19 haigega;

- on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
- on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on tema peale köhitud, on katsunud kasutatud salvrätti paljaste kätega);
- on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.  

Selle õppeaasta märksõnaks on tervise hoidmine ja haigusjuhtumite ennetamine. Klassides on puhastus- ja desinfitseerimisvahendid, kool on varustatud kirurgiliste maskide ja ka kummikinnastega. Koristajad teevad klassi laudade märgpuhastuse kaks korda päevas. Õpetajad tuulutavad klassi igal vahetunnil.

Haigena ja Covid-19 lähikontaktsena kooli ei tulda, samuti ei tulda kooli haigustunnustega.

Kool jälgib puudumisi, kuid puudumiste piirmäära algaval õppeaastal ei arvestata. Haigestunud, lähikontaktse või haigustunnustega õpilase puhul peab lapsevanem teavitama klassijuhatajat ning õpilast kooli mitte lubama.  Koolis haigestumise korral tuleb koheselt saata õpilane kooliõe juurde, kes korraldab õpilase vanemate teavitamise ning õpilase vanematele üleandmise väljaspool kooli ruume.

Nakkusjuhtumi ilmnedes reageerime majapõhiselt, mitte klassipõhiselt, seega Covid-19 kinnitatud juhu ilmnedes kooli personali või õpilaste hulgas läheb vastav maja (peamaja või algklasside maja) kaheks nädalaks distantsõppele. Oluline on säilitada ja arendada distantsõppe valmidust kogu õppeaasta vältel.  

Vaadates tänast olukorda on põhjendatud, et õpilane on nohuga kodus ja ravib ennast. Ka nohu on viiruslik - see on sümptom, mis viirushaigusest märku annab ja nohu põhjustavad viirused on nakkavad.

Oluline on haigusjuhtumite ennetamine. Kool pingutab mitmel rindel, et tagada kontaktõppe jätkusuutlikkus. Ühe meetmena jälgime põhimõtet, et haigena kooli ei tulda, samuti ei tulda kooli viiruslike haigustunnustega (nohu, köha). Õpetajad on paindlikud oluliste õppeülesannete tähtaegade osas, et õpilased ei kardaks põhjusega puudumise negatiivseid tagajärgi õppetööle. Kool jälgib puudumisi, kuid kooli kodukorras kehtestatud puudumiste piirmäära sellel õppeaastal ei arvestata. Haigestunud, lähikontaktse või haigustunnustega õpilase puhul peab lapsevanem teavitama klassijuhatajat ning sellist õpilast kooli mitte lubama.


OLULISED PÕHIMÕTTED JA KOKKULEPPED

• Haigustunnustega kooli ei tule - haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega;
• mistahes haigussümptomite puhul tuleb helistada oma perearstile;
• haigestunud laps ja töötaja peavad viibima kodus tervenemiseni;
• koolis haigestunud õpilane või töötaja peab haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab asutuse juhtkonda.

OLULISED TEGEVUSED KUI JÄÄD HAIGEKS KOOLIS VIIBIDES

• Haigestunu peab teavitama kooli juhtkonda;
• õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab juhtkonda;
• õpilase haigestumisest informeeritakse tema vanemaid kooliõe kaudu;
• haigestunu isoleeritakse teistest, viiakse ajutiselt kooliõe kabinetti (haigestunule antakse kirurgiline mask) ja kutsutakse järgi vanemad kellele antakse laps üle õuealal. Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, tuleb helistada 112.

PUUDUMISED

• Õpilaste puudumise korral teavitab kooli (klassijuhatajat) lapsevanem ja vastutab, et õpilane tõepoolest jääb koju. Kool on paindlikum ja usaldavam, et õpilane ei kardaks koju jääda;
• puudumiste osas on vajalik, et märgitakse ära kindlasti põhjus;
• kool jälgib põhjuseta puudumisi;
• järeltöödeks antakse aega;
• loobume põhjusega puudumiste osas kodukorras kehtestatud piirmääradest.

OLULINE JÄRGIDA

• COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või seaduslik esindaja) teavitab kindlasti kooli, kui COVID-19 diagnoos on leidnud kinnitust; 
• kool teavitab juhtunust õpilasi ja vanemaid. Teavituses olev info on delikaatne, mainimata haigestunu nime ja andmeid, mis teeksid teda äratuntavaks;
• Terviseameti regionaalosakond võtab õppeasutusega ühendust ja teavitab kinnitatud diagnoosist ning selgitab välja kontaktsed. Haigestunuga lähikontaktis olnud inimesed jäävad koju 14 päevaks. 
• õppehoone läheb üle distantsõppele kuni kaheks nädalaks;

• isolatsioonis viibides on välistatud ka huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine;
• sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga. Võimalusel piirata 14 päeva jooksul haigestunu klassi- või rühmakaaslaste ja õpetajate osalemist ühisüritustel;
• kool taunib perereiside korraldamist ja keelab 14-päevase kooli tulemise;
• õpilased ei käi diskodel ega rahvarohketel pidudel;
• rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitav kanda ka maski;
• kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine;

• järgida tuleb kätehügieeni ehk teisisõnu: käsi tuleb pesta tihti!
• aevastamisel või köhimisel tuleb oma suu ja nina katta ühekordse salvrätiga. Kasutatud salvrätt tuleb koheselt visata prügikasti ja seejärel käed puhastada. Salvrätikut puudumisel kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), mitte paljast kätt.

ENNETUSMEETMED

• Kool tagab käte desinfitseerimise vahendid, maski kandmine on vabatahtlik. Klassides ja administraatorilt saab küsida maske ja kindaid;
• kõigil õpilastel ja kooli töötajatel on kohustuslik kanda siseruumides vahetusjalatseid;
• kool tagab kooli ruumide nõuetekohase koristamise ja desinfitseerimise;
• kool tagab vajalikud isikukaitsevahendid (desvahendid, maskid);
• koristamine sh. lauapindade puhastamine (märgpuhastus toimub igapäevaselt 2x);
• klasside tuulutamine toimub igal vahetunnil;
• kõikides klassides on olemas desinfitseerimisvahendid;
• koolimajja ei lubata kolmandaid isikuid - kõik kooli tulevad külalised tuleb registreerida
• seoses algklasside maja laiendusega on ehitajatel lubatud trepikoda kasutada ainult tundide ajal, mitte vahetunnil.

KOOLIKORRALDUS

• Ennetuslikult ei ole lubatud vanemal õpilast koduõppele jätta. Koduõppe korraldamist vanema soovil reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning sellise soovi korral peab vanem läbirääkimiste pidamiseks ja koduõppe vormistamiseks pöörduma kooli poole.
• Õpilane, kes puudub koolist perioodil kui kool korraldab kontaktõpet, saab õppeülesanded stuudiumist ja konsultatsiooni võimaluse kehtiva korra alusel. Kool ei korralda õpilastele tavaolukorras paralleelselt kontakt- ja distantsõpet.
• Kui viirusoht kasvab ja tekib vajadus õpilasi rohkem hajutada, suuname vanemate klasside õpilased osalisele või täielikule distantsõppele (7.-12. klass). Püüame tagada kontaktõppe nii kaua kui võimalik põhikooli esimese ja teise astme õpilastele ning tuge vajavatele õpilastele.

KARANTIIN JA ISOLATSIOON

• Inimene, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni. Töötaja on kohustatud võimalikust nakatumisest teavitama tööandjat, lapsevanem annab info õpilase klassijuhatajale.
• Tulles välisreisilt, tuleb järgida sellel hetkel kehtivaid Terviseameti nõudeid ja soovitusi eneseisolatsiooni osas;
• koolil on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele;
• võimalikud karantiinireeglid kehtestatakse üksikjuhtudest lähtuvalt koostöös perearstikeskuse, kooli pidaja ja Terviseametiga;
• lähikontaktiga on tegemist, kui inimene:
- elas samas majapidamises COVID-19 haigega;

- on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
- on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on tema peale köhitud, on katsunud kasutatud salvrätti paljaste kätega);
- on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.