Oluline

Õppekorralduslik informatsioon 16.03 - 27.04.2020 13. märts birgit.kaige


ÕPPEKORRALDUSLIK INFORMATSIOON ÕPILASTELE JA LAPSEVANEMATELE

 

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 

Alates esmaspäevast, 16. märtsist läks Kose Gümnaasium üle distantsõppele.

24. märtsi seisuga selgus, et tavapärane kooliskäimine ei taastu enne aprilli lõpus olevat koolivaheaega. HTM-i eriolukorra õigusakti alusel on haridusasutused distantsõppel kuni vaheaja lõpuni (kuni 26.04.2020) ning olukorda hinnatakse jooksvalt.

 

1. - 4. klass

Kose Gümnaasiumi algkoolis lisab õpetaja distantsõppe kirjelduse Stuudiumisse ajavahemikus 

10.00 -12.00. 

 

5. - 12. klass

Õppetöö põhikoolis ja gümnaasiumis toimub distantsõppena vastavalt kehtivale tunniplaanile, õppetundide ajad on alljärgnevad: 

1.    tund 10. 00 - 10. 30 

2.    tund 10. 40 - 11. 10

3.    tund 11. 20 - 11. 50

4.    tund 12. 00 - 12. 30

Lõuna

5.   tund 13. 00 - 13. 30

6.   tund 13. 40 - 14. 10

7.   tund 14. 20 - 14. 50 

8.   tund 15. 00 - 15. 30

 

Internetipõhine õppetöö kodus toimub reaalajas, see tähendab, et õpilane viibib õppetunni ajal internetiühendusega digiseadmes. Palume kooli teavitada klassijuhataja vahendusel, kui õpilasel puudub kodus interneti teel tundides osalemise võimalus. 

 

Kontaktisikuteks õpilastele ja lapsevanematele erinevate küsimuste korral on klassijuhatajad.

 

Martin Medar 

Kose Gümnaasiumi direktor

ÕPPEKORRALDUSLIK INFORMATSIOON ÕPILASTELE JA LAPSEVANEMATELE

 

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 

Alates esmaspäevast, 16. märtsist läks Kose Gümnaasium üle distantsõppele.

24. märtsi seisuga selgus, et tavapärane kooliskäimine ei taastu enne aprilli lõpus olevat koolivaheaega. HTM-i eriolukorra õigusakti alusel on haridusasutused distantsõppel kuni vaheaja lõpuni (kuni 26.04.2020) ning olukorda hinnatakse jooksvalt.

 

1. - 4. klass

Kose Gümnaasiumi algkoolis lisab õpetaja distantsõppe kirjelduse Stuudiumisse ajavahemikus 

10.00 -12.00. 

 

5. - 12. klass

Õppetöö põhikoolis ja gümnaasiumis toimub distantsõppena vastavalt kehtivale tunniplaanile, õppetundide ajad on alljärgnevad: 

1.    tund 10. 00 - 10. 30 

2.    tund 10. 40 - 11. 10

3.    tund 11. 20 - 11. 50

4.    tund 12. 00 - 12. 30

Lõuna

5.   tund 13. 00 - 13. 30

6.   tund 13. 40 - 14. 10

7.   tund 14. 20 - 14. 50 

8.   tund 15. 00 - 15. 30

 

Internetipõhine õppetöö kodus toimub reaalajas, see tähendab, et õpilane viibib õppetunni ajal internetiühendusega digiseadmes. Palume kooli teavitada klassijuhataja vahendusel, kui õpilasel puudub kodus interneti teel tundides osalemise võimalus. 

 

Kontaktisikuteks õpilastele ja lapsevanematele erinevate küsimuste korral on klassijuhatajad.

 

Martin Medar 

Kose Gümnaasiumi direktor