Loading...

Kose Kollane

Kose Kollane

Koolileht on väärtuste ja ajaloo kandja, mida on ka aastate pärast sahtlipõhjast leides tore lugeda ja mis aitab möödunud aegu meenutada

Huviringid

Huviringid

Põnevad huviringid- avasta uued hobid!
Uuri lähemalt!

Õpetajad

Kose Gümnaasiumi Õpetajad

Vaata lähemalt

Õpilasesindus

Õpilasesindus

Vaata lähemalt
2403, 2017

Kose Gümnaasium ja Harmi Põhikool liituvad

Kose Vallavolikogu otsusega 16. märtsi 2017 otsusega nr 383 liidetakse Harmi Põhikool Kose Gümnaasiumiga. Harmi Põhikool  lõpetab tegevuse 1. septembriks 2017. Koolide ümberkorraldamiseks moodustatakse Kose Vallavalitsuse poolt vastav komisjon.

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lg 1 ja lg 2 p 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, Kose Vallavolikogu 27. veebruari 2014 määruse nr 21 „Kose valla põhimäärus“, Kose Vallavolikogu 15. detsembri 2016 määruse nr 129 „Kose valla koolivõrgu arengukava 2015-2022“

 

1803, 2017

PROJEKTIPÄEVAL KOONDUSID LENNUKAD IDEED JA OMANÄOLINE TEOSTUS

Veerandi viimasel päeval õppis kogu kool teisiti. Puudusid 45-minutilised ainetunnid ja tavapärane tunniplaan. Õpikud-töövihikud – need jäid samuti nurka. Selle asemel töötasid õpilased endale valitud töörühmas välja mõtteid ja ideid ning leidsid erinevaid viise, kuidas neid ellu viia.

Mitmete projektide mõte oli alustada midagi suuremat, panna alus ideedele ja anda õpilastele inspireeriv ja jõuline stardipakk nende mõtetega edasi töötamiseks. Nii valmistasid õpilased näiteks õpetaja Anvar Hanssoni töötoas puutööl põhinevaid suveniire. Õpetaja Rassel Saluste ja Moonika Kallas juhtisid õpilaste tööd ja mõtteid, kuidas muuta vahetunnid koolis liikuvamaks.

Õpetaja Moonika Olli töötoas panid õpilased aluse veebipõhisele ajakirjale Parim Ajalugu (https://parimajalugu.wordpress.com/), kuhu õpilased saavad edaspidigi […]

1803, 2017

Robotlahing Kose Gümnaasiumis

16.märtsil toimus Kose Gümnaasiumis „Robotlahing“, mis korraldati koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga. Esmakordselt proovisid robotite programmeerimisel kätt ettevõtjad ja avaliku sektori esindajad. Meeskondadesse kuulusid ka Kose robootikaringi lapsed. Roboteid ehitasid ja võistlustulle astumiseks programmeerisid Kose robootikaringi lapsed, kohalikud ettevõtjad, IKT ettevõtjad ja avaliku sektori esindajad. Meeskondadel tuli lahendada kaks ülesannet: linna läbimine robotitega ja sumoroboti liikuma panemine. 

Osalenud täiskasvanutelt ei eeldatud varasemaid robootikateadmisi, küll aga avatud meelt ja valmisolekut noortelt õppida ning nendega koos tegutseda. Tuleb tunnistada, et osalised said suurepäraselt hakkama – Kose noored robootikud oskasid oma tegevust hästi selgitada ja põhjendada ning täiskasvanud, et kes igapäevaelus on harjunud […]

0
Õpetajat
0
Õpilast
0
Aastat
0
Lõpetanud lendu