Loading...

Harmi õpipaik

Harmi õpipaik

Harmi õpipaik on Kose Gümnaasiumi koosseisus olev kool, mis püüab kujundada kogukonna ja loodusõppe mõisakooli (loodusõppekeskuse), mille märksõnadeks on projektiõpe ja loodusõpe.

http://www.harmi.ee

Huviringid

Huviringid

Põnevad huviringid- avasta uued hobid!
Uuri lähemalt!

Õpetajad

Kose Gümnaasiumi Õpetajad

Vaata lähemalt

Õpilasesindus

Õpilasesindus

Vaata lähemalt

Kose Gümnaasiumi 95. aastapäeva juubelipidustused!

Kallid vilistlased!

2018. aasta 20.okroobril tähistab Kose Gümnaasium oma 95. sünnipäeva. Selle aastapäeva puhul toimub mitmeid ettevõtmisi ja üritusi, kuhu on kõik Kose kooli lõpetanud inimesed oodatud osa saama ja osa võtma. 

Esimesena palume kõigil vilistlastel teha oma kalendritesse suur ja silmapaistev märge 20. OKTOOBER kuupäevale, sest just siis toimub traditsiooniline aktus ja peoõhtu!

Peoõhtule on oodatud nii kõik kooli lõpetanud vilistlased kui ka endised ja praegused õpetajad!

Kohtume 20.oktoober 2018 ja meenutame ilusaid kooliaastaid. 

Registreerimine

Osavõtutasu maksta Kose Vallavalitsuse arvele: EE872200001120132608 Selgitusse lisada: Juubel 95 Osavõtutasu on 10 eurot kuni aprilli lõpuni Osavõtutasu on 15 eurot alates maist kuni septembrini Alates oktoobrist 20 eurot.

PEAESINEJA: REGATT

1901, 2018

EV100 sündmused koolis

Vabariigiaastapäeva pidustuste kulminatsioon on veebruaris 2018 ning sel puhul toimub koolis erinevaid sündmuseid, mis väärtustavad Eesti kultuuri, keelt ja ajalugu. Oleme pidupäeva ootuses!

1201, 2018

Vabade ametikohtade konkurss

KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

1)      eripedagoog 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

2)      psühholoog 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

3)      5.-12. klasside sotsiaalpedagoog 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

Nõutakse:

  1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“§ 3;
  2. Kehtivat tervisetõendit.

 Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel

 Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 19. jaanuariks 2018 aadressil Pikk 12  Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee

 

1201, 2018

Parima õpilasfirma konkurss

Õpilasfirmade konkurss “Jäämurdja” eesmärk on välja selgitada käesoleva õppeaasta (2017/18) Harjumaa (v.a Tallinn) parim õpilasfirma. Antakse välja tunnus ”Harjumaa parim õpilasfrima 2017/18”, kes saadetakse koos juhendajaga rahvusvahelisele õpilasfrimade festivalile Lätis. 

Konkursi ajaline raamistik

  • 12.02.2018 kell 12.00 enda õpilasfirma konkursile esitamine
  • 28.02.2018 enda õpilasfirma tegevuse esitlemine žüriile
  • 01.03.2018 kuulutatakse välja võitja
  • 09.04.2018-11.04.2018 rahvuvaheline õpilasfirmade festival Läti.

Konkursile saavad ennast esitada vaid õpilasfirmad ise.Kandidaadi esitamiseks tuleb täita Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse kodulehel www.heak.ee vastav elektrooniline vorm.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koondab kõik taotlused ja esitab laekunud kandidaadid konkursi komisjonile. Komisjon teeb otsuse hiljemalt 28. veebruar kell 17.00 ning valib välja ühe kandidaadi, kes saadetakse koos juhendajaga Lätis timuvale rahvuvahelisele õpilasfrimade festivalile.Esitatud kandidaat peab olema regsitreeritud Junior Achievement Eesti juurde ning selle juhendaja peab olema läbinud õpilasfirmade juhendaja koolituse.  Õpilasfirma peab olema osalenud 10. veebruaril Tallinnas toimuval õpilasfirmade laadal (korraldaja: Junior Achievement Eesti). Põhjendatud kaalutlustel võib komisjon jätta tunnustuse välja andmata.

Võtija avaldatakse hiljemalt 01.03.2018 kell 15.00 Harjumaa ettevõtlikkusteadlikkuse programmi Facebooki lehel ning võitjaga võetakse koheselt ka ühendust.

Lisainfo:
Siim Kasari
Noorte koordinaator
siim@heak.ee
+37258238311

901, 2018

Autokooli uus kursus alustab 15.01.

Järgmise B-kategooria kursuse kogunemisaeg on 15.01.2018  Kose Gümnaasiumis kell 19 00 (antakse täpsemat informatsiooni kursuste kohta ning sõlmitakse soovijatega koolitusleping). Kursusele palume eelregistreeruda allpool asuvas ankeedis. http://www.kosekoolitus.ee/?page_id=13

Kogunemisele palume kaasa võtta koopia ID-kaardist, 1 värvifoto (mõõtmetega 3,5×4,5cm) õppesõidukaardile.  Eelnevalt oleks soovitav läbida arstlik kontroll ja omada kehtivat sõidukijuhi tervisetõendit (perearst)!

Teooriaõpe viiakse läbi Kose Gümnaasiumi ruumides kuni kolm korda nädalas. Õppetöö toimub reeglina esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti algusega kl 18:00 ja kestvusega 2 akadeemilist tundi.

Sõiduõpe viiakse läbi vastavalt individuaalsele õppeplaanile arvestades teooriaõppe käiku, enamasti alates 3. õppenädalast.

Leia meid Facebookis

0
Õpetajat
0
Õpilast
0
Aastat
0
Lõpetanud lendu