Põhiväärtused

Kose Gümnaasiumil on neli põhiväärtust, mida järgides jõuame oma eesmärkideni:

Kose Gümnaasiumi põhiväärtused

  • ühtehoidvus ja hoolivus - hoiame, toetame ja innustame oma koolipere igat liiget;
  • lahenduskeskne koostöö - leiame koostöös laste, koolitöötajate, lapsevanemate, vilistlaste ja teiste koostööpartneritega lahendused kõigile küsimustele;
  • positiivsus ja huumorimeel- hindame head nalja ja naeru ning positiivset hoiakut;
  • "kiibivaba" mõtteviis - oleme avatud uuendustele, erinevatele ideedele ja julgetele mõtetele. Hindame õppimist nii toas kui õues, nii kodus kui ka muudes keskkondades. 

 

Kose Gümnaasiumi strateegilised eesmärgid

E1: Kose Gümnaasiumis on kaasaegsed, mitmekülgsed ja praktilised õppimis- ja arenguvõimalused kõigile (ÕPPEKVALITEET)

E2: Kose Gümnaasiumis on iga andekus märgatud ja õppija toetatud (HEV ÕPILASED)

E3: Kose Gümnaasiumis töötavad motiveeritud oma ala eksperdid, kellel on kaasaegsed õpetamisoskused (PERSONAL)

E4: Kose Gümnaasium on õppimist ja arengut väärtustav koostöökeskus ja kogukonna süda (KOOSTÖÖ)

E5: Kose Gümnaasiumis on kaasaegne ja mõnus õpikeskkond (ÕPIKESKKOND)

E6: Koe Gümnaasiumis on kaasav, avatud ja uuendustele suunatud juhtimine (JUHTIMINE)

 

Missioon

"Meil on õnnelikud, motiveeritud ja muutustega kaasas käivad õppijad"

Avaldatud 08.01.2020. Viimati muudetud 27.08.2021.