Vajalikud dokumendid

Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem või eestkostja (edaspidi vanem):

1) kooli vastuvõtu tingimustest ja korras määratud vormis taotluse;

2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi), ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

3) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

4) ametlikult kinnitatud väljavõtte sisseastuja tervisekaardist, selle olemasolul, või perearsti tõendi 1. klassi vastuvõtul.

 

Kose Gümnaasiumi õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord

1. klassi õpilasele vajalikud koolitarbed

1. klassi tuleva lapse oskused

 

Taotlused

1. klassi vastuvõtmise taotlus

2.-9. klassi vastuvõtmise taotlus

10. klassi vastuvõtmise taotlus

 

 

Avaldatud 08.01.2020. Viimati muudetud 07.09.2022.