Traditsioonid

Kose Gümnaasium kannab endaga kaasas mitmeid pikaajalisi traditsioone spordi, koorilaulu, rahvatantsu ja sündmuste näol. Traditsioonilised sündmused aitavad kujundada üldpädevusi ning mitmekesistavad õppekeskkonda.

Kose Gümnaasiumi traditsioonilised sündmused on:

 • 1. septembri aktused;
 • Eesti Vabariigi aastapäeva aktus;
 • õpetajatepäeva tähistamine;
 • rebastepidu;
 • viimase koolikella tähistamised põhikooli ja gümnaasiumi lõpuklassidele;
 • õppeaasta lõpuaktused;
 • õpilaskonverentsid;
 • loodusnädal;
 • võõrkeelte nädal;
 • emakeele nädal;
 • kalendritähtpäevade tähistamine;
 • algklasside õhtulugemised;
 • jõulunädal;
 • töövarjupäev;
 • värvinädal;
 • sõbrapäeva tantsud;
 • PlayBox;
 • Kodaniku teemaline teemanädal;
 • mälumängu turniir jne.

 

Traditsioonilised koolidevahelised projektid, millest õpilased osa võtavad on:

 • maakondlikud lauluvõistlused;
 • laulu- ja tantsupidu;
 • spordivõistlused;
 • aineolümpiaadid ja -konkursid;
 • õpilasvahetus.
Avaldatud 08.01.2020. Viimati muudetud 17.05.2023.