12. KLASS OSALEB ÜLE-EESTILISES PILOOTPROJEKTIS

Loomise kuupäev 26.09.2022

12. klass osaleb ühiskonnaõpetuse raames üleriigilises pilootprojektis „Ühiskonna areng ja demokraatia.“ Projekt kestab septembrist detsembrini koolivaheajani.

Kursuse materjalid, enesekontrolltestid ja õpilaste edasimineku jälgimine toimub veebikeskkonnas. Kursuse jooksul on õpilastele läbivaks ülesandeks valida üks ühiskonnas aktuaalne probleem, analüüsida selle probleemi tekkepõhjuseid ja hetkeseisu, tuua välja eri osapoolte vaated antud probleemile ning pakkuda ka võimalikke lahendusi. Projekt lõpeb kursusetööga “Märka, analüüsi ja lahenda.”
Kursuse väljatöötamisel panustasid ühiskonnaõpetajad, haridustehnoloog ja õpidisainer. Lisaks on kursust ette valmistanud ja osalenud selle elluviimisel mitmed produtsendid, tehnoloogid,
videotehnikud, teadlased ja teised spetsialistid. Kursus viiakse ellu HTMi järelvalve ja juhendamise all. Accelerate Estonia on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi innovatsiooniprogramm eesmärgiga leida uuenduslikud ja inimesekesksed lahendused Eesti olulistele arengu vajadustele.

Viimati muudetud 12.10.2022.