2021 vastuvõtuinfo 10. klassi

Loomise kuupäev 11.03.2021

Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse korraldust 9. märts 2021 nr 111link opens on new pageVabariigi Valitsuse korraldust 9. märts 2021 nr 111">,

mille kohaselt on kõik üldhariduskoolide õpilased suunatud distantsõppele vähemalt 11. aprillini, 

on Kose Gümnaasium koostöös kooli pidajaga otsustanud loobuda 10. klassi sisseastumiskatsete läbiviimisest.

Vastuvõtt toimub vestluse ning 9. klassi hinnetelehe ja lõputunnistuse alusel.

Vestlustele registreerimine:
17.märts - 16.aprill https://sisseastumine.ee/koselink opens on new page keskkonna kaudu.

Vestlused viiakse läbi maikuus.

 

 

Viimati muudetud 05.04.2021.