COVID-19 vastu vaktsineerimine

Loomise kuupäev 03.11.2021

Head lapsevanemad

Kutsume teid üles kasutama võimalust end ja oma last vaktsineerida COVID-19 viiruse vastu – nii saame viiruse levikut tõkestada ning hoida meie kool avatuna.

Näeme statistikast, et koolis nakatuvad eelkõige vaktsineerimata õpilased, kes omakorda viivad viiruse koju vanematele ja vanavanematele. Vaktsineerimine tagab stabiilsema ja turvalisema koolikeskkonna.

Eestis on lubatud COVID-19 vaktsiiniga vaktsineerimine alates 12. eluaastast. Meie koolis on vaktsineeritud ja immuunsuse saavutanud 92,3 % õpetajatest/töötajatest ning 68,4% õpilastest on vaktsineeritud ja saavutanud immuunsuse.

COVID-19 läbi põdemata ja vaktsineerimata õpilasi on meil kokku 24,8% üle 12-aastastest õpilastest.

Tänane kogemus näitab, et koolides, kus on nii õpetajate kui ka õpilaste vaktsineerituse tase kõrge, ei ole tekkinud ka viiruskoldeid, mistõttu on saadud õppimisele keskenduda.

Kose Gümnaasiumis on toimunud kaks testimispäeva, mis möödusid tõrgeteta, õpilased olid väga tublid ja said hästi hakkama. Testi tulemused on kogu koolis negatiivsed nii õpilaste kui töötajate osas. Esimesel testimisel avastasime ainult ühe positiivse leiu.

Gümnaasiumiastmes (10.-12.klass) on 117 õpilast, neist on vaktsineeritud 74 ja haiguse läbi põdenud 17, seega on immuunsuse saavutanud 91 õpilast, see on 77,8%.

Põhikooliastmes (5.-9.klass) on 12 + vanuses õpilasi 395, neist vaktsineeritud on 121 ja haiguse läbi põdenud 100, seega on immuunsuse saavutanud 221 õpilast, see on 55,9%.

Meile on väga oluline meie laste normaalse sotsiaalse arengu ning õpikeskkonna tagamiseks hoida koolid avatuna! Ainult stabiilses kontaktõppes saame õpilasi paremini toetada ja aidata ka distantsõppel tekkinud õpilünkasid tasandada.
Ka mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, nt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC), OECD, Maailmapank, UNESCO ja UNICEF on kinnitanud, et koolide avatuna hoidmine on viiruse leviku ajal väga oluline.

Me kõik saame koolide avatuna hoidmiseks anda oma panuse, kui vaktsineerime. Täname kõiki, kes on seda juba teinud! Vaktsineerida saab oma perearsti juures või ka mitmetes teistes vaktsineerimiskeskustes: vaktsineeri.ee ja digiregistratuur.ee

Turvalise koolikeskkonna tagamiseks vaktsineerivad ennast ka haridustöötajad tõhustusdoosidega. Ikka selleks, et meie koolid saaksid olla turvaliselt avatud.

Lugupidamisega

Martin Medar
Kose Gümnaasiumi direktor

Viimati muudetud 03.11.2021.