Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tunnustas Sirje Riitmuru Aasta kooliraamatukoguhoidjaks 2022!

Loomise kuupäev 24.05.2023

Sirje on töötanud Kose Gümnaasiumis 12 aastat. Ta on äärmiselt põhjalik ja pühendunud inimene. Tema juhatada ja koordineerida on Kose Gümnaasiumi raamatukogu/õpikeskus, mille põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete, digitaalsete ja muude teabekandjate hoidmise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskusi ning lugemishuvi. Sirje senine missioon on olnud Kose Gümnaasiumi raamatukogu/õpikeskuse kujundamine kaasaegseks koolikeskkonna osaks.

Sirje Riitmuru alustas mitmeid aastaid tagasi tööd ka üleriigilisel tasandil. Kui oli oht, et kooliraamatukogu töötajaid ei väärtustata ning mõnes koolis isegi kaotati raamatukogu, siis sai sellest kohustus sekkuda antud protsessidesse. Üheskoos teiste kolleegidega üle Eesti loodi võrgustik, mis hakkas seisma ka kooliraamatukogude huvide eest. Koostööd tehti nii Kultuuriministeeriumi, Haridus-ja Teadusministeeriumi, Rahvusraamatkogu ja teiste valdkonna asutustega.

Sirje Riitmuru oluliseks panuseks on ühendamine ja võrgustikutöö loomine valdkonnas.

Viimati muudetud 24.05.2023.