Info seoses COVID-19 viiruse levikuga

Loomise kuupäev 12.03.2020

Edastame Kose Gümnaasiumi poolse informatsiooni ning nõuded seoses COVID-19 viiruse levikuga.

Välisreisid ja sündmused

Kose Gümnaasium on jätnud ära 9. klasside välisreisi, kõik klasside väljasõidud/õppekäigud ning edasi lükanud sündmuseid, et ennetada riske seoses COVID-19 viiruse levikuga.

Koolipoolne nõue on, et kõik, kes tulevad reisidelt või kui pereliikmed (sh lähikondsed) naasevad välisreisilt peavad olema kõik 14 päeva kodusel distantsõppel, s.t ei osale huvitegevuses, ei käi avalikes kohtades jms. EHK VIIBIVAD KODUS! Nõue kehtib nii õpilastele, õpetajatele kui kogu kooli personalile. Õppetööd puudutav informatsioon jõuab kodusel distantsõppel viibivate õpilasteni Stuudiumi vahendusel.

Kool on seisukohal, et kõige olulisem on õpilaste ja koolitöötajate turvalisus ning olulise ennetusmeetmena lähtume põhimõttest, et parem üks õpilane koduõppel, kui terve kool suletakse.

 

Vajalikud vahendid

Koolil on olemas vajalikud puhastusvahendid, kätepesuvahendid ning desinfitseerimisvahendid. Iga päev tehakse koolimajas märgkoristust ning desinfitseeritakse tööpinnad, tualettruumidesse on paigaldatud kätepuhastusvahendid ning kätekuivatusmasinad.

 

Piirangud

Võõrastel isikutel koolimajja (Hariduse 2 ja Pikk 12) sisenemine keelatud, koolimajja on lubatud  tulla AINULT Kose Gümnaasiumi õpilastel ja lepingulistel koolitöötajatel.

Kool ei rendi kolmandatele osapooltele kooli ruume.

Välisüritustest, mille osalejate arv on üle 100, meie õpilased osa ei võta.

 

Oluline

Kool palub kõikidel lapsevanematel olla vastutustundlik ning mitte lubada õpilast kooli köha/nohu  või muu haigusnähuga.

Juhul kui koolimajas peaks tekkima eriolukord teavitab koolijuht lapsevanemaid esimesel võimalusel ning väline infovahetus toimub kooli kodulehe ja Stuudiumi kaudu. Lisainfo kooliga suhtlemisel toimub klassijuhatajate kaudu. Õppetöö korraldamise eest kodus vastutavad õppejuhid.

 

 

Soovitused haridusasutustele seoses COVID-19 levikuga: https://www.hm.ee/et/uudised/soovitused-haridusasutustele-seoses-covid-19-levikuga-11032020link opens on new page

Tutvu COVID-19 viiruse leviku kaardistusega leheküljel: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6link opens on new page

Viimati muudetud 12.03.2020.