Kandideeri klassiõpetaja ametikohale

Loomise kuupäev 28.06.2021

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursi

KLASSIÕPETAJA AMETIKOHALE (1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping)

Nõutakse:

1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;

2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 23.08.2021

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 28.07.2021 kooli üldmeilile kool@kose.edu.eelink opens on new page või CV Keskuselink opens on new page vahendusel.

Viimati muudetud 28.06.2021.