Kose Gümnaasium ja Tartu Ülikool on sõlminud koostöölepingu

Loomise kuupäev 13.10.2020

Kose Gümnaasium alustab koostööd Tartu Ülikooliga, pakkudes pedagoogilise praktika läbiviimise võimalust sealsetele üliõpilastele.

Eesmärk on parandada poolte koostöö kaudu Eesti haridussüsteemi kvaliteeti ja populariseerida õpetaja elukutset, et õpetajahariduse omandamine ja sellel alal töötamine Eesti koolis, koolieelses lasteasutuses ja ülikoolis oleks atraktiivne ning õpetajate järelkasv oleks piisav ja heal tasemel. 

Olulisel kohal on arendada õpetajakoolitust ja õpetajaharidust nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest lähtuvalt ning teadmistepõhise ja uuendusmeelse ühiskonna vajadustele vastavalt, tuginedes õppijakeskse õppeprotsessi põhimõtetele ning valdkondlikele ja valdkonnaülestele uuringutele ja parimale haridustavale nii Eestis kui ka mujal maailmas. 

Koostöö kaudu saab kool olla avatud uuendustele, katsetades uusi õppemeetodeid ja õppevara ning tehes saadud tulemused nähtavaks laiemale avalikkusele.

Viimati muudetud 13.10.2020.