Kose Gümnaasiumi arengukava 2020-2030 on kinnitatud

Loomise kuupäev 29.05.2020

28.05.2020 kinnitatas Kose Vallavolikogu kooli arendamise strateegilise alusdokumendi - Kose Gümnaasiumi arengukava 2020-2030. 

Arengukava aluseks on erinevad taustadokumendid ja analüüs, sh kooli senine arengukava, koolis läbiviidud rahulolu-uuringud, kooli sisehindamise aruanne, Kose valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2040.

Muuhulgas on loodud hea õpilase ja õpetaja profiil, mille kunstilisele poolele annavad peagi panuse tänavused lõpetajad vahvate fotode näol kooli koridoride seintel.

Kinnitatud Kose Gümnaasiumi arengukavaga saab tutvuda siin.

 

Viimati muudetud 01.06.2020.