Kose Gümnaasiumi õpetajad ja tugikeskuse spetsialistid külastasid Taani koole!

Loomise kuupäev 02.09.2022

Kose Gümnaasiumi direktor Martin Medar ja Eesti Vabariigi aukonsul Taanis, Filip Dalthur Rasmussen, leppisid 2021. aasta oktoobris kokku, et hakkavad koostöö korras arendama vastastikust õpirännet Kose Gümnaasiumi ja Taani koolide õpetajate ning õpilaste vahel.

Esimene lähetus Erasmus+ projekti „Eriline meeskond erilistele õpilastele“ raames toimus Taanis, kui Kose Gümnaasiumi 7-liikmeline meeskond külastas 22.-25. augustil kahte Vordingborgi kommuuni kooli, kus tutvuti erivajadusega õpilaste õpetamise heade praktikatega. Projekti toetas rahaliselt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur.

23. augustil tutvusid Kose Gümnaasiumi õpetajad Gåsetårnskolen kooliga. "Meid võttis vastu kooli direktor Bjørn Haldur Pedersen, kes andis ülevaate erivajadustega laste õppe korraldusest oma koolis. Selles koolis õpib enamik hariduslike erivajadustega lapsi eraldi väiksemates gruppides. Õpetajad töötavad kooliastmeti kuni kümneliikmelistes tiimides ja koostöös püütakse leida igale lapsele sobiv lahendus. Õppetööd vaadeldes paistis silma õpilaste ja õpetajate omavaheline soe ja südamlik suhtlus, kuid vaatamata range distsipliini puudumisele valitses tundides asjalik töömeeleolu. Õpetajad toetasid õpilaste vabadust liikuda ja õppida kasvõi diivanil lebades."

Meie õpetajatele meeldis väga Taani koolis kehtinud nn “kolme meetri reegel”, mille kohaselt iga õpetaja vastutab probleemse olukorra lahendamise eest, kui ta seda märkab. Ei ole omasid ega võõraid õpilasi - on üks koolipere. "Tunde vaadeldes ja õpetajatega vesteldes imetlesime õpetajate omavahelist tihedat ja sisulist koostööd tundide ettevalmistamisel, kuna erinevad õppeained ja tundide tegevused olid ülimalt oskuslikult lõimitud."

24. augustil külastasid meie õpetajad Kobberbakkeskoleni. "Meid võtsid vastu juhtkonna liikmed Klaus Da Cunha, Lotte Vestergaard, Peter Madelung ja Jette Selmer. Kool on suur, seal õpib erinevates koolihoonetes kokku 1600 õpilast. Koolis on loodud väga head võimalused hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks. Klassiruumid on suured, mis võimaldavad liigendamist. Erinevaid tegevusi on võimalik läbi viia suure ühise laua taga, koolipinkides, mugaval diivanil või hoopis sirmidega eraldatud laua taga."

"Sealt koolist jäi meelde huvitav metoodika Familieklasse ehk nn perekonnakool, mille sihtrühmaks on 0-9 klassi õpilased ja nende vanemad. Eesmärk on kooli ja kodu koostöö kaudu parandada õpilase heaolu nii akadeemiliselt kui ka sotsiaalselt."

"Muljetavaldav oli õueklass, kus hariduslike erivajadustega lapsed veedavad terve koolipäeva värskes õhus. Mitu korda nädalas toimuvad tunnid lähedal asuvas metsas, süüa tehakse ise väliköögis, puhkama saab minna viikingimaja turvaliste seinte taha. Selles klassis pannakse suurt rõhku käelistele ning elus toimetulekuks vajalikele oskustele."

Külastusel osalesid Katrin Liiv, Martin Medar, Leila Lehtmets, Siiri-Külli Kärner, Maila Jaanits ja Helen Tuisk. "Suur suur aitäh meie vastuvõtjatele ja koordinaatorile: Eesti Vabariigi aukonsul Taanis, Filip Dalthur Rasmussen"

Viimati muudetud 02.09.2022.