Külalislektor füüsikatunnis

Loomise kuupäev 04.11.2020

Täna käis 12. klassi füüsika tunnis külalislektor Allan Vrager (Fermi Energialink opens on new page insener), kes tutvustas Eestisse planeeritava tuumaelektrijaama tagamaid. Õpilased said teada kuhu, millist tüüpi ja kui suur reaktor on plaanis ehitada ning millal see elektrit tootma hakkaks. Samuti anti ülevaade reaktori ohutusest ning turvameetmetest. Hea meel oli tõdeda, et noori see teema kõnetas ning mitmetel tekkis lisaküsimusi, millele veel peale tunni lõppu lektorilt vastuseid oodati.

Viimati muudetud 04.11.2020.