Matemaatika praktikum

Loomise kuupäev 29.08.2022

Sellel õppeaastal lisandub keskkooli valikainete hulka MATEMAATIKA PRAKTIKUM! 

Matemaatika praktikumi eesmärk on organiseeritud aeg matemaatika mittestandartsete ülesannete lahedamisvilumuse kasvatamiseks. Loovate lahenduskäikudele argumenteeritud selgituste esitamisoskuse arendamine. Matemaatilise mõtlemise viljelemine, intuitsiooni ja kogemuse rakendamine. Tehnoloogilistel või reaalaledel vajaminevate baaspädevuste kasvatamine. Teadmistepagasi ning enesekindluse kasvatamine eksamitel esinemiseks.

Valikaine viib läbi Kärt Matiisen.

Viimati muudetud 29.08.2022.