Õppekorraldus distantsõppel jätkub kuni aprilli koolivaheaja lõpuni!

Loomise kuupäev 24.03.2020

Selle nädala lõpuks ei ole võimalik taastada olukorda, kus lapsed tagasi kooli tulevad. Tavapärane kooliskäimine ei taastu enne aprilli lõpus olevat koolivaheaega. HTM-i eriolukorra õigusakti alusel on haridusasutused distantsõppel kuni vaheaja lõpuni ning olukorda hinnatakse jooksvalt.

Suvevaheaega plaanis ära jätta pole, sest õppetöö toimub distantsõppel. Ka kevadine koolivaheaeg toimub ega jää ära. Eriolukorras tasemetöid ja eksameid ei toimu. Seoses eriolukorraga lükatakse edasi põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite toimumise periood. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest. Kui esimeseks maiks turvalisust tagatud pole, on vajalik lükata eksamid suvesse või need üldse ära jätta.

Lugupidamisega

Martin Medar
Kose Gümnaasiumi direktor

Viimati muudetud 24.03.2020.