Põhikooli  lõpetamine 20. juunil 2021

Loomise kuupäev 22.06.2021

Direktori 20. juuni 2021 käskkiri nr 4-3/47

Võttes aluseks Kose Gümnaasiumi õppenõukogu 17. juuni 2021 otsust nr 1-4/15 luban välja anda põhikooli lõputunnistused ning ühtlasi arvan Kose Gümnaasiumi õpilaste nimekirjast välja alljärgnevad õpilased:

 

9.A klass

Kiitusega lõpetavad:

ELIISABET FILATOV

Tunnustatud

riikliku kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“;

kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest ühiskonnaõpetuses, füüsikas ja muusikaõpetuses“;

huvijuhi tänukirjaga;

Harjumaa koolide omaloomingu konkursi 2021 diplom proosa kategoorias 2-3. koha eest.

KIRKE SAVITSCH

Tunnustatud

riikliku kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“;

kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest ühiskonnaõpetuses, füüsikas ja muusikaõpetuses“;

huvijuhi tänukirjaga

Hinnetega „4“ja „ 5“ lõpetavad:

JAAGUP KUUSKLA

Tunnustatud

Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“;

kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses “.

KIRKE LEHT

Tunnustatud

Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“;

kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses “.

ELEONORA PADAM

Tunnustatud

Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“;

Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest  ühiskonnaõpetuses“.

EMILY TIKA

Tunnustatud

Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.

kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest  ühiskonnaõpetuses ja muusikaõpetuses “.

Põhikooli lõpetavad 9.A klassi

JANETE JÕFFERT

Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest  muusikaõpetuses“.

MAARJO BERGER

 

LY JOHANSON

Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest  muusikaõpetuses“.

LIISI KASS

 

MARIA KÖSLER

 

ELIISE LEEDMAA

 

SANDER MARLEY

 

KARL ANDREAS MÄTLIK

 

DANIEL PAUL PALGI

 

RALF REISNER

Tunnustatud Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga.

MIA GREETE ROOSAAR

 

HENDRIK-RAINER ROSS

 

KEVIN SEPPI

 

MARILI TIIK

 

EMIL MARKUS UIBO

 

9.A klassijuhataja ANNE KRUUSE

 

9.B klass

Hinnetega „4“ja „ 5“ lõpetab:

MARIE-LISETTE HIIS

Tunnustatud

Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“,

kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses “.

Põhikooli lõpetavad

OLIVER KAUR

 

GRETE KROON

 

HEINO ALFRED LIIV

 

LIISI-MARLEEN NIKKER

Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest loovtöös „Epoksiidvaigust laud“.

GETTER PABO

 

KAYLA JONNA POST

Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses“.

Kose Gümnaasiumi digiarendusrühma tänukiri küberkaitsevõistlustel kooli esindamise eest.

ALAR PÄRTEL

 

RAIKO RANDJÕE

 

ANDRI ROSIN

 

KLEMET RÕMMEL

 

LII RÄNNEL

Läbinud Tartu Ülikooli täiendusõppeprogrammid „Psühholoogia alused“

JAANIKA SAART

Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest  muusikaõpetuses“.

GRETE SUURHANS

Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest  muusikaõpetuses“.

Kose Gümnaasiumi digiarendusrühma tänukiri küberkaitsevõistlustel kooli esindamise eest.

ALEX ŽEREBJATEV

 

HEINRICH TAMMISTE

 

MARTIN TIIRIK

Tunnustatud Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga.

 

GREETE VALG

Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest  muusikaõpetuses“.

MATTHIAS VILBA

 

9.B klassijuhataja TIMOFEY ABUCHEV

 

9.E klass

Hinnetega „4“ja „ 5“ lõpetab:

TRIINU HELME

Tunnustatud

Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“,

9.E klassijuhataja PILLE RASK

 

9.C klass

Kiitusega lõpetab:

JOHANNES LOKOTAR

Tunnustatud

nimetusega „Parim lõpetaja“

riikliku kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“;

kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest ühiskonnaõpetuses, füüsikas, geograafias ja  muusikaõpetuses“;

Harjumaa Omavalitsuste Liidu diplom Harjumaa ühiskonnaõpetuse olümpiaadi 3. koha eest.

Hinnetega „4“ja „ 5“ lõpetab:

TRISTJAN LUTTER

Tunnustatud

Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“,

kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses, ühiskonnaõpetuses, füüsikas, keemias ja geograafias“;

Harjumaa Omavalitsuste Liidu diplom Harjumaa keemiaolümpiaadi I koha eest.

Kose Gümnaasiumi digiarendusrühma tänukiri küberkaitsevõistlustel kooli esindamise eest.

Põhikooli lõpetavad:

JAAN JUHANI VILHARD AUSMEES

Tunnustatud Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga.

MARKUS HAAVA

 

ROBIN JAANITS

 

STEN KOTKAS

 

ELIISE-LIISA LEPP

 

BIRGIT LÜTT

 

MATTIAS NURMEPUU

 

KARL PERANDI

 

SASKIA PIBRE

 

CRISTOPHER RUUSA

 

KARL-HENRIK TAMMISTE

 

MARKUS TELVIK

 

TAMBET TRUU

 

TEELE TUISK

 

BERIT VAINU

 

MARTEN VAREND

 

KARL HERMAN ÕIS

Tunnustatud

kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest  muusikaõpetuses“.

huvijuhi tänukirjaga;

FC Kose tänukirjaga.

9.C klassijuhataja HELI MÖLDER

Viimati muudetud 29.06.2021.