Projekt KEAT – „Kaitse end ja aita teist”

Loomise kuupäev 21.09.2020

Sellel õppeaastal osalevad kõik Kose Gümnaasiumi 6. klasside õpilased projektis „Kaitse end ja aita teist“.

„Kaitse end ja aita teist“ projekti juhtorganisatsiooniks on Päästeameti Põhja päästekeskus ja koostööpartnerid Eesti Punase Risti Tallinna Selts, PPA Põhja Prefektuur, Kaitseliit, Maanteeameti põhja regioon, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Haridusamet, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Eesti Haigekassa, Operation Lifesaver Estonia, Keskkonnaamet, Peaasjad MTÜ ning Rae tuletõrje- ja päästeselts.

Koostöös partneritega koolitatakse õppeaasta jooksul koolide 6. klasside õpilasi järgmistes valdkondades:

  • internetiturvalisus (Politsei- ja Piirivalveamet)
  • esmaabi (Eesti Punane Rist Tallinna Selts)
  • suutervis (Suukool)
  • vaimse tervise hoidmine  (Peaasjad MTÜ)
  • tule-, vee- ja plahvatusohutus ning valmisolek hädaolukordadeks (Päästeamet)
Viimati muudetud 08.02.2021.