Valminud on "Fotokollaaž - Minu lemmikpaik"

Loomise kuupäev 14.04.2020

Valminud on Kose Gümnaasiumi virtuaalprojekt "Fotokollaaž - Minu lemmikpaik".

Projekti eesmärk oli luua fotokollaaž, mis koondab endas Kose Gümnaasiumi õpilaste koduseid klassiruume distantsõppe ajal üldisemas vaates. 

Kokku laekus koolipere lemmikpaikadest üle 60 foto.

Kose Gümnaasium tänab 12. klassi abiturienti Mimi Kruusingit teostuse eest ning kõiki õpilasi, kes projektis osalesid.

Viimati muudetud 14.04.2020.